Bóg w życiu człowieka w ujęciu Benedykta XVIAbstrakt

The difference between the teachings of St. John Paul II and the teachings of Benedict XVI may be described thus: while the Polish Pope focused on the personal human dignity and thus attempted to restore in man the dignity of God's image, expiated with Christ's blood, Benedict XVI attempted to demonstrate God's priority in man's personal and social life. He very boldly opposed any contemporary trends which replace God with man, demonstrated the harmful consequences of such ideologies and sought God's primacy in a man's life. God deserves that central position, as He is the Creator of man, sustains man's life and actions, is close to man through Jesus Christ and through the Church, introduces man into the communion of life with Him and constitutes the ultimate fulfilment of human life. As such, the subject discussed appears to be an important element of the teachings of Benedict XVI, as well as an important part of every man's life.


Słowa kluczowe

Bóg życia; prymat Boga; Jezus nauczyciel życia; Kościół środowiskiem życia; chrzest źródłem życia; życie wieczne

Benedykt XVI. (2005a). Homilia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia.

Benedykt XVI. (2005b). Katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych. Watykan, 15 listopada.

Benedykt XVI. (2005c). Homilia podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat, 24 kwietnia.

Benedykt XVI.(2006a). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 16 sierpnia.

Benedykt XVI. (2006b). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 29 marca.

Benedykt XVI. (2006c). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 15 listopada.

Benedykt XVI. (2006d). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 1 marca.

Benedykt XVI. (2006e).Orędzie na Wielki Post.

Benedykt XVI. (2007a). Orędzie na Wielki Post.

Benedykt XVI. (2007b). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 3 stycznia.

Benedykt XVI. (2008a). Przemówienie do delegacji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Włoch, 17 grudnia.

Benedykt XVI.(2008b). Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch, 29 maja.

Benedykt XVI. (2008c). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 6 lutego.

Benedykt XVI. (2008d). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 17 grudnia.

Benedykt XVI. (2008e). Przemówienie na zakończenie drogi krzyżowej w Wielki Piątek w Kolosseum, 21 marca.

Benedykt XVI. (2008f). Homilia na V Niedzielę Wielkiego Postu, 9 marca.

Benedykt XVI. (2009a). Przemówienie do uczestników XV sesji plenarnej Papieskiej Akademii dla Życia, 21 lutego. L’Osservatore Romano, 4.

Benedykt XVI. (2009b). Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 13 marca.

Benedykt XVI. (2009c). Przemówienie na spotkaniu z duchowieństwem Rzymu, 26 lutego.

Benedykt XVI. (2010a). Przemówienie do uczestników Kongresu na temat prasy katolickiej zorganizowanego przez Papieską Radę Środków Przekazu, 7 października.

Benedykt XVI. (2010b). Orędzie na Wielki Post.Benedykt XVI. (2010c). Homilia w czasie poświęcenia kościoła Sagrada Familia i ołtarza, Barcelona, 7 listopada.

Benedykt XVI. (2011a). Orędzie na 45. Dzień Środków Przekazu, 5 czerwca.

Benedykt XVI. (2011b). Przemówienie w czasie wizyty duszpasterskiej w domu zamkniętym nowego kompleksu więziennego Rebibbia w Rzymie, 18 grudnia.

Benedykt XVI. (2011c). Orędzie na Wielki Post.

Benedykt XVI. (2011d). Pozdrowienie mieszkańców Fryburga. Münsterplatz, 24 września.

Benedykt XVI. (2011e). Wywiad w drodze do Beninu, 18 listopada.

Benedykt XVI. (2012a). Orędzie na Wielki Post.

Benedykt XVI. (2012b). Wywiad w drodze do Meksyku, 23 sierpnia.

Benedykt XVI. (2012c). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 28 listopada.

Benedykt XVI. (2012d). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 23 maja.

Benedykt XVI. (2012e). Przemówienie do kierownictwa, wykładowców i studentów Uniwersytetu Katolickiego Sacro Cuore, 3 marca.

Benedykt XVI. (2012f). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 8 lutego.

Benedykt XVI. (2012g). Lectio divina w czasie spotkania Kościoła diecezji Rzymu w Bazylice Laterańskiej, 11 czerwca.

Benedykt XVI. (2012h). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 14 listopada.

Benedykt XVI. (2012i). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 21 listopada.

Benedykt XVI. (2012j). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 5 grudnia.

Benedykt XVI, (2012k).Katecheza w czasie audiencji generalnej, 19 grudnia.

Benedykt XVI. (2013a). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 6 lutego.

Benedykt XVI.(2013b). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 13 lutego.

Benedykt XVI. (2013c). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 23 stycznia.

Benedykt XVI. (2013d). Homilia w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia.

Benedykt XVI. (2013e). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 30 stycznia.

Benedykt XVI. (2013f). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 9 stycznia.

Benedykt XVI. (2013g). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 16 stycznia.

Benedykt XVI. (2013h). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 27 lutego.

Jan Paweł II. (2003). Pamięć i tożsamość. Kraków.

Ratzinger, J. (2005). Rozważania drogi krzyżowej w Kolosseum, Wielki Piątek, 25.03.2005 r. W: K. Skowroński (red.), Jan Paweł II – Santo subito. Benedykt XVI – Habemus Papam. Kraków.

Ratzinger, J. (2016). Głód Boga. Kazania z Pentling. Tłumaczenie P. Kaźmierczak. Kraków: WAM

Pobierz

Opublikowane : 2017-03-30


Warzeszak, J. (2017). Bóg w życiu człowieka w ujęciu Benedykta XVI. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 6-37. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/81

Józef Warzeszak 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum  PolskaAutor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.