Bóg w życiu człowieka w ujęciu Benedykta XVI

Józef Warzeszak


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum (Polska)


Abstrakt

The difference between the teachings of St. John Paul II and the teachings of Benedict XVI may be described thus: while the Polish Pope focused on the personal human dignity and thus attempted to restore in man the dignity of God's image, expiated with Christ's blood, Benedict XVI attempted to demonstrate God's priority in man's personal and social life. He very boldly opposed any contemporary trends which replace God with man, demonstrated the harmful consequences of such ideologies and sought God's primacy in a man's life. God deserves that central position, as He is the Creator of man, sustains man's life and actions, is close to man through Jesus Christ and through the Church, introduces man into the communion of life with Him and constitutes the ultimate fulfilment of human life. As such, the subject discussed appears to be an important element of the teachings of Benedict XVI, as well as an important part of every man's life.


Słowa kluczowe:

Bóg życia, prymat Boga, Jezus nauczyciel życia, Kościół środowiskiem życia, chrzest źródłem życia, życie wieczne

Benedykt XVI. (2005a). Homilia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2005b). Katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych. Watykan, 15 listopada.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2005c). Homilia podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat, 24 kwietnia.
  Google Scholar

Benedykt XVI.(2006a). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 16 sierpnia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2006b). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 29 marca.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2006c). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 15 listopada.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2006d). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 1 marca.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2006e).Orędzie na Wielki Post.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2007a). Orędzie na Wielki Post.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2007b). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 3 stycznia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008a). Przemówienie do delegacji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Włoch, 17 grudnia.
  Google Scholar

Benedykt XVI.(2008b). Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch, 29 maja.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008c). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 6 lutego.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008d). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 17 grudnia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008e). Przemówienie na zakończenie drogi krzyżowej w Wielki Piątek w Kolosseum, 21 marca.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008f). Homilia na V Niedzielę Wielkiego Postu, 9 marca.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009a). Przemówienie do uczestników XV sesji plenarnej Papieskiej Akademii dla Życia, 21 lutego. L’Osservatore Romano, 4.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009b). Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 13 marca.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009c). Przemówienie na spotkaniu z duchowieństwem Rzymu, 26 lutego.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2010a). Przemówienie do uczestników Kongresu na temat prasy katolickiej zorganizowanego przez Papieską Radę Środków Przekazu, 7 października.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2010b). Orędzie na Wielki Post.Benedykt XVI. (2010c). Homilia w czasie poświęcenia kościoła Sagrada Familia i ołtarza, Barcelona, 7 listopada.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011a). Orędzie na 45. Dzień Środków Przekazu, 5 czerwca.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011b). Przemówienie w czasie wizyty duszpasterskiej w domu zamkniętym nowego kompleksu więziennego Rebibbia w Rzymie, 18 grudnia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011c). Orędzie na Wielki Post.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011d). Pozdrowienie mieszkańców Fryburga. Münsterplatz, 24 września.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011e). Wywiad w drodze do Beninu, 18 listopada.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012a). Orędzie na Wielki Post.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012b). Wywiad w drodze do Meksyku, 23 sierpnia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012c). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 28 listopada.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012d). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 23 maja.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012e). Przemówienie do kierownictwa, wykładowców i studentów Uniwersytetu Katolickiego Sacro Cuore, 3 marca.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012f). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 8 lutego.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012g). Lectio divina w czasie spotkania Kościoła diecezji Rzymu w Bazylice Laterańskiej, 11 czerwca.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012h). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 14 listopada.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012i). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 21 listopada.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012j). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 5 grudnia.
  Google Scholar

Benedykt XVI, (2012k).Katecheza w czasie audiencji generalnej, 19 grudnia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2013a). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 6 lutego.
  Google Scholar

Benedykt XVI.(2013b). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 13 lutego.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2013c). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 23 stycznia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2013d). Homilia w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2013e). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 30 stycznia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2013f). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 9 stycznia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2013g). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 16 stycznia.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2013h). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 27 lutego.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2003). Pamięć i tożsamość. Kraków.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (2005). Rozważania drogi krzyżowej w Kolosseum, Wielki Piątek, 25.03.2005 r. W: K. Skowroński (red.), Jan Paweł II – Santo subito. Benedykt XVI – Habemus Papam. Kraków.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (2016). Głód Boga. Kazania z Pentling. Tłumaczenie P. Kaźmierczak. Kraków: WAM
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-03-30

Cited By / Share

Warzeszak, J. (2017). Bóg w życiu człowieka w ujęciu Benedykta XVI. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 6–37. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/81

Autorzy

Józef Warzeszak 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum Polska

Ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktorat z teologii dogmatycznej zrobił w PUG w 1980 r., habilitację w PWTW w 1992 r., a profesurę w 2006 r. także w PWTW. Wykłada dogmatykę w PWTW.Statystyki

Abstract views: 154
PDF downloads: 71


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.