Miłosierny styl życia chrześcijańskiego według papieża FranciszkaAbstrakt

The teachings of Pope Francis described demonstrate how important it is to him to accustom Christians to a merciful lifestyle and to revive the mercy culture. If the way of the Church – as St. John Paul II taught in accordance with the Second Vatican Council – is man, then for Pope Francis, the way of the Church is a man who needs God's mercy in the form of being preached the word of God, repentance, and absolution of sins to, in other words – a sinful and repentant man; and then a man who is poor – who needs material support, restoration of justice and dignity of God's image, spiritual consolation, acceptance, affection and compassion. Christians are obliged to share the mercy granted by God and people with others. They are to imitate merciful Jesus, see Him in the poor and suffering, be the outstretched hands of Christ and of His merciful Mother. The Pope wishes mercy not to be merely talked about, but also to be lived by.


Słowa kluczowe

Boże miłosierdzie; Jezus miłosierny; odpuszczenie grzechów; styl życia miłosiernego; uczynki miłosierdzia; ubodzy; cierpiący; społeczny aspekt miłosierdzia

Bassetti, G. (2016). Społeczny wymiar miłosierdzia.L’Osservatore Romano, 388 (12).

Franciszek. (2016a). Przemówienie do uczestników konferencji poświęconej duszpasterstwu powołaniowemu, 21 października. L’Osservatore Romano, 387 (11).

Franciszek. (2016b). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 21 września.

Franciszek. (2016c). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 11 maja.

Franciszek. (2016d). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 7 września.

Franciszek. (2016e). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 10 września.

Franciszek. (2016f). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 28 września.

Franciszek. (2016g). Homilia wygłoszona podczas mszy św. na zakończenie Roku Świętego Miłosierdzia, 20 listopada.

Franciszek. (2016h). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 31 sierpnia.

Franciszek. (2016i). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 14 września.

Franciszek. (2016j). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 10 sierpnia.

Franciszek. (2016k). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 12 listopada.

Franciszek. (2016l). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 25 maja.

Franciszek. (2016ł). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 1 czerwca.

Franciszek. (2016m). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 18 czerwca.

Franciszek. (2016n). Orędzie na Wielki Post.Franciszek. (2016o). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 22 czerwca.

Franciszek. (2016p). Trzecia medytacja dla kapłanów. Bazylika św. Pawła za Murami, 2 czerwca.

Franciszek. (2016r). Orędzie na XXXI Światowy Dzień Młodzieży (wydane 15 sierpnia 2015 r.).

Franciszek. (2016s). Wideoorędzie z okazji obchodu Jubileuszu Nadzwyczajnego Miłosierdzia na kontynencie amerykańskim. Bogotá, 27-30 sierpnia.

Franciszek. (2016t). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 30 czerwca.

Franciszek. (2016u). Przemówienie do pielgrzymki ubogich z francuskich diecezji z prowincji Lyonu, 6 lipca.

Franciszek. (2016w). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 18 maja.

Franciszek. (2016x). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 12 października.

Franciszek. (2016y). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 14 maja.

Franciszek. (2016z). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 15 czerwca.

Franciszek. (2016aa). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 17 sierpnia.

Franciszek. (2016bb). Przemówienie do uczestników Jubileuszu – pracowników dzieł miłosierdzia, 3 września.

Franciszek. (2016cc). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 26 października.Franciszek. (2016dd). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 19 października.

Franciszek. (2016ee). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 9 listopada.

Franciszek. (2016ff). Przemówienie do Sióstr Szpitalnych Miłosierdzia, 24 września.

Franciszek. (2016gg). Homilia podczas mszy św. z okazji Jubileuszu Więźniów, 6 listopada.

Franciszek. (2016hh). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 16 listopada.

Franciszek. (2016ii). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 23 listopada.

Franciszek. (2016jj). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 30 listopada.

Franciszek. (2016kk). Przemówienie jubileuszowe do grup modlitewnych Ojca Pio, 6 lutego.

Franciszek. (2016ll). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 22 października.

Franciszek. (2016łł). Medytacja w czasie czuwania modlitewnego „aby otrzeć łzy”. Bazylika Watykańska, 5 maja.

Franciszek. (2016mm). Homilia w podczas mszy św. na stadionie w Tbilisi, 1 października. L’Osservatore Romano386 (10).

Franciszek. (2016nn). Przemówienie do uczestników spotkania na temat handlu ludźmi zorganizowanego przez „RENATE” (Religious In Europe Networking Against Trafficking And Exploitation), 7 listopada.

Franciszek. (2016oo). Przemówienie do członków Fundacji Jana Pawła II, 21października. L’Osservatore Romano, 387 (11).

Franciszek. (2016pp). Przedmowa papieża Franciszka do książki argentyńskiego kapucyna O. Luisa Dri, Non avere paura di perdonare, Roma 2016. L’Osservatore Romano, 387 (11).

Franciszek. (2016rr). Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia

Pobierz

Opublikowane : 2017-03-30


Warzeszak, J. (2017). Miłosierny styl życia chrześcijańskiego według papieża Franciszka. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 38-87. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/82

Józef Warzeszak 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.