Miłosierny styl życia chrześcijańskiego według papieża Franciszka

Józef Warzeszak


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum (Polska)


Abstrakt

The teachings of Pope Francis described demonstrate how important it is to him to accustom Christians to a merciful lifestyle and to revive the mercy culture. If the way of the Church – as St. John Paul II taught in accordance with the Second Vatican Council – is man, then for Pope Francis, the way of the Church is a man who needs God's mercy in the form of being preached the word of God, repentance, and absolution of sins to, in other words – a sinful and repentant man; and then a man who is poor – who needs material support, restoration of justice and dignity of God's image, spiritual consolation, acceptance, affection and compassion. Christians are obliged to share the mercy granted by God and people with others. They are to imitate merciful Jesus, see Him in the poor and suffering, be the outstretched hands of Christ and of His merciful Mother. The Pope wishes mercy not to be merely talked about, but also to be lived by.


Słowa kluczowe:

Boże miłosierdzie, Jezus miłosierny, odpuszczenie grzechów, styl życia miłosiernego, uczynki miłosierdzia, ubodzy, cierpiący, społeczny aspekt miłosierdzia

Bassetti, G. (2016). Społeczny wymiar miłosierdzia.L’Osservatore Romano, 388 (12).
  Google Scholar

Franciszek. (2016a). Przemówienie do uczestników konferencji poświęconej duszpasterstwu powołaniowemu, 21 października. L’Osservatore Romano, 387 (11).
  Google Scholar

Franciszek. (2016b). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 21 września.
  Google Scholar

Franciszek. (2016c). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 11 maja.
  Google Scholar

Franciszek. (2016d). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 7 września.
  Google Scholar

Franciszek. (2016e). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 10 września.
  Google Scholar

Franciszek. (2016f). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 28 września.
  Google Scholar

Franciszek. (2016g). Homilia wygłoszona podczas mszy św. na zakończenie Roku Świętego Miłosierdzia, 20 listopada.
  Google Scholar

Franciszek. (2016h). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 31 sierpnia.
  Google Scholar

Franciszek. (2016i). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 14 września.
  Google Scholar

Franciszek. (2016j). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 10 sierpnia.
  Google Scholar

Franciszek. (2016k). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 12 listopada.
  Google Scholar

Franciszek. (2016l). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 25 maja.
  Google Scholar

Franciszek. (2016ł). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 1 czerwca.
  Google Scholar

Franciszek. (2016m). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 18 czerwca.
  Google Scholar

Franciszek. (2016n). Orędzie na Wielki Post.Franciszek. (2016o). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 22 czerwca.
  Google Scholar

Franciszek. (2016p). Trzecia medytacja dla kapłanów. Bazylika św. Pawła za Murami, 2 czerwca.
  Google Scholar

Franciszek. (2016r). Orędzie na XXXI Światowy Dzień Młodzieży (wydane 15 sierpnia 2015 r.).
  Google Scholar

Franciszek. (2016s). Wideoorędzie z okazji obchodu Jubileuszu Nadzwyczajnego Miłosierdzia na kontynencie amerykańskim. Bogotá, 27-30 sierpnia.
  Google Scholar

Franciszek. (2016t). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 30 czerwca.
  Google Scholar

Franciszek. (2016u). Przemówienie do pielgrzymki ubogich z francuskich diecezji z prowincji Lyonu, 6 lipca.
  Google Scholar

Franciszek. (2016w). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 18 maja.
  Google Scholar

Franciszek. (2016x). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 12 października.
  Google Scholar

Franciszek. (2016y). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 14 maja.
  Google Scholar

Franciszek. (2016z). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 15 czerwca.
  Google Scholar

Franciszek. (2016aa). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 17 sierpnia.
  Google Scholar

Franciszek. (2016bb). Przemówienie do uczestników Jubileuszu – pracowników dzieł miłosierdzia, 3 września.
  Google Scholar

Franciszek. (2016cc). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 26 października.Franciszek. (2016dd). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 19 października.
  Google Scholar

Franciszek. (2016ee). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 9 listopada.
  Google Scholar

Franciszek. (2016ff). Przemówienie do Sióstr Szpitalnych Miłosierdzia, 24 września.
  Google Scholar

Franciszek. (2016gg). Homilia podczas mszy św. z okazji Jubileuszu Więźniów, 6 listopada.
  Google Scholar

Franciszek. (2016hh). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 16 listopada.
  Google Scholar

Franciszek. (2016ii). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 23 listopada.
  Google Scholar

Franciszek. (2016jj). Katecheza w czasie audiencji generalnej, 30 listopada.
  Google Scholar

Franciszek. (2016kk). Przemówienie jubileuszowe do grup modlitewnych Ojca Pio, 6 lutego.
  Google Scholar

Franciszek. (2016ll). Katecheza w czasie audiencji jubileuszowej, 22 października.
  Google Scholar

Franciszek. (2016łł). Medytacja w czasie czuwania modlitewnego „aby otrzeć łzy”. Bazylika Watykańska, 5 maja.
  Google Scholar

Franciszek. (2016mm). Homilia w podczas mszy św. na stadionie w Tbilisi, 1 października. L’Osservatore Romano386 (10).
  Google Scholar

Franciszek. (2016nn). Przemówienie do uczestników spotkania na temat handlu ludźmi zorganizowanego przez „RENATE” (Religious In Europe Networking Against Trafficking And Exploitation), 7 listopada.
  Google Scholar

Franciszek. (2016oo). Przemówienie do członków Fundacji Jana Pawła II, 21października. L’Osservatore Romano, 387 (11).
  Google Scholar

Franciszek. (2016pp). Przedmowa papieża Franciszka do książki argentyńskiego kapucyna O. Luisa Dri, Non avere paura di perdonare, Roma 2016. L’Osservatore Romano, 387 (11).
  Google Scholar

Franciszek. (2016rr). Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-03-30

Cited By / Share

Warzeszak, J. (2017). Miłosierny styl życia chrześcijańskiego według papieża Franciszka. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(1), 38–87. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/82

Autorzy

Józef Warzeszak 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum Polska

Ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktorat z teologii dogmatycznej zrobił w PUG w 1980 r., habilitację w PWTW w 1992 r., a profesurę w 2006 r. także w PWTW. Wykłada dogmatykę w PWTW.Statystyki

Abstract views: 133
PDF downloads: 61


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.