Kulturotwórcza rola apokryfów

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

apokryfy, literatura wczesnochrześcijańska, hagiografia, kultura

Amman E., Le Protévangile de Jacques el ses remaniements latins. Paris 1910
  Google Scholar

Junod E., Kaestli J. D., Histoire es Actes apocryphes des Apotres du llle au IXe s., Le cas des Actes de Jean, Genève 1982
  Google Scholar

MâIe E., Les saints compagnons du Christ, Paris 1958
  Google Scholar

Söder R., Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur, Stuttgart 1932
  Google Scholar

Starowieyski M., Les apocryphes chez les écrivains du IVe s., w: Miscellanea historiae ecclesiasticae VI, Bruxelles 1983, 132-141
  Google Scholar

Starowieyski M., L'épisode Quo vadis? (Acta Petri, Martyrium 6), Humanitas - Miscelânea em honra do doutor J. G. Freire, (Coimbra) 50, 1 (1998)
  Google Scholar

Starowieyski M., Scena Quo vadis (Acta Petri, Martyrium 6), Vox Patrum 32-33 ( 1997)
  Google Scholar

Vouaux L., Les Actes de Pierre, Paris 1922
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Kulturotwórcza rola apokryfów. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 12–24. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/92

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 132
PDF downloads: 54


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.