Gwiazda Betlejemska w świetle apokryfów

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

Gwiazda Betlejemska, teologia, starożytność, Jerozolima, patrystyka

Boll F., Der Stern der Weisen, Zeitschrift für neutestamentlische Wissenschaft, 18( 1917 /1918).
  Google Scholar

Deichmann F. W., Zur Erscheinung des Sternes von Bethlehem, w: Vivarium, FS Th. Klauser, Münster 1984.
  Google Scholar

Delling G., magos, mageia, mageuo, [w:] G. Kittel, Grande Lessico del Nuovo Testamento, 6, Brescia 1970.
  Google Scholar

Garcia H., La polymorphie du Christ. Remarques sur quelques définitions et sur des mu/tip/es enjeux, Apocr 10(1999).
  Google Scholar

Giustolisi E., Rizzardi G. (a cura), Il Vangelo di Barnaba, Milano 1999.
  Google Scholar

Gundel W., Astrologie, Astronomie, RAC 1, 1950.
  Google Scholar

Junod E., Polymorphie du Dieu Sauveur, in: J. Ries, Gnosticisme et le monde hellénistique, Louvain-la-Neuve, 1982.
  Google Scholar

Kehl A., Der Stern der Magier. Zu 94 & der lateinischen Kindheitsevangelien der Arundel-Handschrift, JAC 18(1975).
  Google Scholar

Kehrer H., Die Drei Könige in Literatur und Kunst, Bd. 1-2, Leipzig 1909.
  Google Scholar

Lalleman P. J., Polymorphy of Christ, in: J. N. Bremmer, The Apocryphal Acts of John, Kempten 1995.
  Google Scholar

Messina G., Imagi a Betlemme e una predicazione di Zoroastra, Romae 1933.
  Google Scholar

Monneret de Villard U., Le leggende orientali sui Magi Evangelici, Città del Vaticano 1952 (SeT 163).
  Google Scholar

Rosenberg R. A., The „Star of Messias” Reconsidered, Bb 53(1972).
  Google Scholar

Starowieyski M., Barwny świat apokryfów, Poznań 1998.
  Google Scholar

Stroumsa G. G., Polymorphie divine et transformation d'un mythologème: 'L'apocryphon de Jean' et ses sources, VigChr 35( 1981).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Gwiazda Betlejemska w świetle apokryfów. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 26–56. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/93

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 127
PDF downloads: 49


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.