Znaczenie literatury chrześcijańskiego Wschodu dla studium patrologii

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)


Abstrakt

L’autore presenta in quest’articolo lo stato odierno degli studi sull’Orien-te cristiano e particolarmente sulle letterature orientali cristiane sottolineando il significato e valore dello studio delle medesime per meglior comprendere la lette-ratura patristica greca e latina.


Słowa kluczowe:

patrystyka wschodnia, literatura wczesnochrześcijańska, Kościoły przedchalcedońskie, studium patrologii

Bardenhewer O., Geschichte der altkirchlichen Literatur, Bd. 1-5, Freiburg im Breisgau 1913-1932.
  Google Scholar

Brockelmann C. - Fink F.N. - Leipold J., Geschichte der christlichen Literaturen des Orients, Leipzig 19092, reprint Leipzig 1979.
  Google Scholar

Bumstark A., Geschichte der syrischen Literatur, Bonn 1922, reprint Berlin 1967.
  Google Scholar

Cerulli E., La letteratura etiópica, Milano 1969.
  Google Scholar

Chabot J.B., Littérature syriaque, Paris 1934.
  Google Scholar

Drobner H.R., Lehrbuch der Patrologie, Freiburg - Basel 1994.
  Google Scholar

Duval R., La Littérature syriaque, Paris 1907.
  Google Scholar

Graf G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Bd. 1-5, Città del Vaticano 1944-1953.
  Google Scholar

Halleux A. de, Gabriel Qatraya, DHGE XIX 563-564.
  Google Scholar

Karst J., Littérature géorgienne, Paris 1934.
  Google Scholar

Klein W. (hrsg.), Syrische Kirchenväter, Stuttgart 2004.
  Google Scholar

Myszor W., Poezja teologów (wstęp), w: Muza Wschodu chrześcijańskiego, oprac. M. Starowieyski, OŻ 6, Kraków 1985.
  Google Scholar

Orlandi T., Elementi di lingua e letteratura copta, Milano 1970; tenże, Letteratura copta e cristianesimo nazionale egiziano, w: L'Egitto cristiano, red. A. Camplani, Roma 1997, 39-120
  Google Scholar

Orlandi T., La patrologia copta, red. A. Quacquarelli, Roma 1989, 457-502.
  Google Scholar

Ortiz de Urbina J., Patrologia Syriaca, Roma 1958, 1965.
  Google Scholar

Paprocki H., Archimandryta Grzegorz Peradze jako badacz starożytnego chrześcijaństwa gruzińskiego, VoxP 8 (1988).
  Google Scholar

Quacquarelli A., red., Complementi interdisciplinari di patrologia, Roma 1989.
  Google Scholar

Szymusiak J.M. - Starowieyski M. red., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Znaczenie literatury chrześcijańskiego Wschodu dla studium patrologii. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 60–78. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/94

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 127
PDF downloads: 49


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.