Ananiasz Szirakaci (ok. 600 - ok. 670) i jego "Autobiografia"

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

Ananiasz Szirakaci, Armenia, Historia nauki, Patrystyka orientalna

Kuksewicz Z., Zarys filozofu średniowiecznej. Filozofia bizantyńska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, Warszawa 1982.
Lang D.M., Armenia kolebka cywilizacji, tł. T. Szafar, Warszawa 1975.
Srobel A., Ursprung und Geschichte des früchristlichen Kalenders, (TU 121), Berlin 1977.
Thomson R.W., A Bibliography of Classical Armenian Literature to 1500 AD, Turnhout 1995.
Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Ananiasz Szirakaci (ok. 600 - ok. 670) i jego "Autobiografia". Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 80–91. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/96

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 129
PDF downloads: 54


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.