Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z Kościołami Wschodu

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

papież Grzegorz Wielki, Kościoły Wschodu, patriarchat, listy, dialog

Bagatti B., Eulogie Palestinesi, OCP 15 (1949).
  Google Scholar

Bartelink G. J., Pope Gregory the Great's Knowledge of Greek, [w:] J. C. Cavadini, Gregory the Great. A Symposium, Notre Dame 2001.
  Google Scholar

Blaise A., Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout 1954.
  Google Scholar

Boesch Gajano Z., Gregorio I, [w:] Enciclopedia dei papi, 1, [b. m. w.] 2000.
  Google Scholar

Bottini G.C., Lettere di Gregorio Magno relativo a Terra Santa, ,,Liber annuus” 31 (1981).
  Google Scholar

Czuj J., Papież Grzegorz Wielki, Warszawa 1948.
  Google Scholar

Dagens C., L'Eglise universelle et le monde oriental chez saint Grégoire le Grand, ,,Istina" 20 (1975).
  Google Scholar

Dagens C., Saint Grégoire Le Grand. Culture et experience chrétienne, Paris 1972.
  Google Scholar

Dudden F. H., Gregory the Great, t. 2, London 1905.
  Google Scholar

Duddu K., Paterik Rimskij, Moskwa 2001.
  Google Scholar

Gatier P.-L., Une lettre du Pape Grégoire le Grand à Marianus évȇque de Gerasa, ,,Syria” 64 (1987).
  Google Scholar

Godding R.; Bibliografia di Gregorio Magna (1890-1989), Roma 1990.
  Google Scholar

Goubert P., Patriarches d'Antioche et d'Alexandrie contemporains de Saint Grégoire le Grand, ,,Revue des Etudes Byzantines” 25 (1967).
  Google Scholar

Halkin F., Le pape S. Grégoire le Grand dans l'hagiographie byzantine, OCP 21 (1955).
  Google Scholar

Hannick C., Die Griechische Űberlieferung der «Dialogi» des Papstes Gregorius und ihre Verbreitung bei den Slaven, Slovo 1974.
  Google Scholar

Leroy P. J., Saint Benoit dans le monde Byzantin, [w:] San Benedetto e l'Oriente Cristiano. Atti dei simposio, Novalesa 1981.
  Google Scholar

Lizzi R., La traduzione greca delle opere di Gegorio Magno: dalla 'Regula pastoralis' ai 'Dialogi', [w:] Gregorio Magno e il suo tempo, t. 2, Roma 1991 .
  Google Scholar

Richards J., Il console di Dio. La vita e i tempi di Gregorio Magno, Firenze 1984.
  Google Scholar

Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu. Literatury - arabska, armeńska, etiopska, gruzińska, koptyjska, syryjska, Warszawa 1999.
  Google Scholar

Tarchnišwili M., Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur, Città del Vaticano 1955.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z Kościołami Wschodu. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 92–107. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/97

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 130
PDF downloads: 96


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.