Eneasz z Gazy i jego listy

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

Eneasz z Gazy, Gaza, szkoła retoryczna, neoplatonizm, kateny, listy, Teofrast

Abel F. M., Geographie de la Palestine, Paris 1967.
  Google Scholar

Baldi D., Guida di Terra Santa, Gerusalemme, 1965.
  Google Scholar

Beck H. G., Kirche u. theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959.
  Google Scholar

Brehier L., Les institutions de l’Empire Byzantim, Paris 1970.
  Google Scholar

Christ W v., Geschichte d. griechischen Literat., München 1961.
  Google Scholar

Colonna M. E., Teofrasto, Napoli 1958.
  Google Scholar

Downley G., Gaza in the Early Sixth Century, Oklahoma 1963.
  Google Scholar

Loenerz R. J., Observations sur quelques lettres d'Enée de Gaza, „Histor. Jahrbuch." 77 (1958).
  Google Scholar

North R., Stratigraphia geobiblica, Roma 1970.
  Google Scholar

Puech A., Hist. de la litter. Grecque Chrétienne, Paris 1930.
  Google Scholar

Reuss J., Mathäus-Kommentare aus der griechischen Kirche, Berlin 1957.
  Google Scholar

Sinko T., Literatura grecka, 3, 2. Wrocław 1954.
  Google Scholar

Świderek A., Hellada królów, Warszawa 1969.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Eneasz z Gazy i jego listy. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 110–130. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/98

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 111
PDF downloads: 80


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.