Roman Melodos i kontakia bizantyńskie

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

Roman Melodos, literatura bizantyńska, hymnografia, patrystyka grecka

Beck H.G., Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959.
  Google Scholar

Galtier R.L., Un séisme, élément de datation de l'oeuvre de Romanos le Mélode, „Journal des savants” 1983.
  Google Scholar

Grosdidier de Matons J., Romanos le Mélode et les origines de la poésie religieuse in Byzance, Paris 1977.
  Google Scholar

Hunger H., Romanos Melodos, Dichter, Prediger, Rhetor und seine Publik, JÖB 34, 1984.
  Google Scholar

Impelizzeri S., La letteratura bizantina da Costantino a Fozio, Milana 1975.
  Google Scholar

Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław 1984.
  Google Scholar

Myszor W., Poezja teologów, [w:] Muza chrześcijańska I, pod red. M. Starowieyskiego, Kraków 1985.
  Google Scholar

Peltomaa L.M., Image of the Virgin Mary in the Acathistos Hymn, Leiden 2001.
  Google Scholar

Rossun J. van, Romanos le Mélode et le „kontakion”, [w:] L'hymnographie, 46 Conf. St. Serge, Roma 2000.
  Google Scholar

Schork R.J., The Biblical and Patristic Sources of Christological Kontakia of Romanos the Melodist, Oxford 1957.
  Google Scholar

Sinko T., Poezje św. Grzegorza z Nazjanzu, [w:] J.M. Szymusiak, Grzegorz Teolog, Poznań 1965.
  Google Scholar

Starowieyski M., Narodziny poezji chrześcijańskiej, „Bobolaum” 2, 1991.
  Google Scholar

Szoverffy J., A Guide to Byzantine Hymnography, t. 1-2, Brookline Mass 1978-1979.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-21

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2019). Roman Melodos i kontakia bizantyńskie. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 132–145. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/99

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 100
PDF downloads: 54


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.