The impact of the Apostolic constitution ‘Veritatis gaudium’ on the concept of Quality in ecclesiastical higher education Institutions


Abstrakt

The paper analyzes the impact on the concept of Quality attributable to the innovations introduced by the Apostolic constitution Veritatis gaudium. The document offers not only operational indications but outlines the objectives that the academic community is invited to take up.
Three distinct levels of challenges are highlighted: the role of academic institutions and the need to innovate learning systems; the relationship between higher education centres and the whole society; interdisciplinarity and multidisciplinarity as levers to support knowledge. The article concludes with an invitation to reflect on how to initiate the profound reform process to which higher education institutions are called by Veritatis Gaudium.


Słowa kluczowe

Veritatis gaudium; Quality Assurance; interdisciplinarity; networking

Brunet R. (1996). L’Europa delle reti. In: G. Dematteis, E. Dansero (ed.), Regioni e reti nello spazio unificato europeo, Memorie Geografiche, N.2. Firenze.

D’Agostino S. (2018). Veritatis gaudium un rischioso processo di apertura e dialogo. In: La Gregoriana Anno XXIII, n. 53. Roma.

European Commission (2008). Green Paper. Fostering and Measuring Third Mission in Higher Education Institutions. Brussels.

European Commission (2020). Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Brussels.

Francis (2015). Encyclical Letter Laudato Si’. Rome.

Francis (2017). Veritatis gaudium. Rome.

Francis (2018). Address of His Holiness, Pastoral Visit to Loppiano, Parvis of the Mary Theotokos Shrine, Loppiano (Florence), 10 May 2018. available at: https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/may/documents/papa-francesco_20180510_visita-loppiano-focolari.html

John Paul II (1998). Fides et Ratio. Rome.

Klijn E-H., Steijn B., Edelenbos J. (2010). The Impact of Network Management on Outcomes in Governance Networks. Public Administration, Vol. 88, No. 4.

Middlehurst R. (1995). Changing Leadership in Universities. In: T. Schuller (ed.) The Changing University?. SRHE-Open University Press. Buckingham.

Paul VI (1967). Encyclical Populorum Progressio. Rome.

Sanna I., Toniolo A. (2017). Quale Teologia per quale Chiesa. EDB, Bologna.


Opublikowane : 2020-11-20


Cinquegrani, R. (2020). The impact of the Apostolic constitution ‘Veritatis gaudium’ on the concept of Quality in ecclesiastical higher education Institutions. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(1), 154-163. https://doi.org/10.30439/WST.2020.1.8

Riccardo Cinquegrani 
Pontificia Università Gregoriana, Rzym, Włochy Avepro, Watykan  Polska

Dr Riccardo Cinquegrani – od marca 2010 r. jest dyrektorem Agencji ds. Oceny i Promocji Jakości na uniwersytetach i wydziałach kościelnych (AVEPRO) przy Stolicy Apostolskiej. Jest również wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych Pontificia Università Gregoriana. Ukończył z wyróżnieniem Politologię na Uniwersytecie we Florencji (1996), uzyskał tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Bolonii (1998), tytuł magistra nauk europejskich na Uniwersytecie we Florencji (1999) i otrzymał tytuł doktora Pontificia Università Gregoriana w 2002 roku. Współpracował z kilkoma instytutami badawczymi i uniwersytetami (VTT Finland, Seoul University, Bocconi University) i jest autorem różnych artykułów i publikacji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego i jakości, trzeciej misji uniwersytetów i rozwoju lokalnego, prognozowania regionalnego i tworzenia scenariuszy.


Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.