Covid-19 z perspektywy chrześcijańskiej


Abstrakt

This article is an intellectual attempt to deal with the consequences of the multifaceted crisis caused by the Covid-19 pandemic. It is based on the principles of Catholic doctrine. First, an attempt is made to answer the question about the the[1]ological significance of the crisis itself: can it be understood in the key of “God’s pu[1]nishment”, as it is often done in statements and publications referring to the Catholic point of view? Then, the spiritual consequences of the crisis are presented, first of all the impact of isolation on interpersonal relationships and the potential effects  it may have on a people’s ability to be open to transcendence. Finally, on the base of the Catholic social teaching, postulates are formulated regarding the necessary modifications in the lifestyle and principles of the global economy, so that the drama of the pandemic may become an opportunity for greater humanization and a step on  the way to conversion of human society


Słowa kluczowe

pandemia; kryzys; relacje międzyludzkie; wspólnota; katolicka nauka społeczna; solidarność

Benedykt XVI, Audiencja z 30.I.2013. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_30012013.html

Chesterton, G. K. (2017). El espíritu de la Navidad. Sevilla: Espuela de Plata.

Franciszek (2020a) Nadzwyczajna modlitwa w czasie pandemii. http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html

Franciszek (2020b). Encyklika Fratelli tutti. Città del Vaticano.

Kehl, M. (2008) I Bóg widział, że to jest dobre. Teologia stworzenia, Poznań: W drodze.

Lacoste, J.-Y. (1995). Le désir et l’inexigible. Préambules à une lecture, Les Études philosophiques 2, s. 223-246.

de Lubac, H. (2005). Dramat humanizmu ateistycznego. Kraków: WAM.

de Lubac, H. (2011). Katolicyzm. Poznań: W drodze.

Marset, J. C. (2008). Ateísmo y laicidad. Catarata, Madrid: Catarata.

Ollero Tassara, A. (2010). Laicidad y laicismo. México: Universidad Autónoma Nacional de México.

Papieska Rada Iustitia et Pax (2004). Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html

Paweł VI (1975) Homilia z dnia 25.XII.1975. http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1975/documents/hf_p-vi_hom_19751225.html

Paweł VI (1978) Homilia na XXV Światowy Dzień Trędowatych, 29. I 1978. http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1978/documents/hf_pvi_hom_19780129.html

Pieper, J. (1980). La fe ante el reto de la cultura contemporánea. Madrid: Rialp.

Ratzinger, J. (1994). Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków: Znak.

Ratzinger, J. (2007). Duch liturgii. Poznań: Klub Książki Katolickiej.

Spaemann, R. (2010). El rumor inmortal. La cuestión sobre Dios y la ilusión de la Modernidad. Madrid: Rialp.

Sustainable Development Policy Institute, (2020). “COVID-19 and Change in Global Political Order”, August.

Taylor, C. (2007). A Secular Age. Cambridge – London: Belknap Press/Harvard University Press.

Vanhoye, A. (2014). Carta a los Hebreos, Madrid: BAC.

Žižek, S. (2020). Pandemia. La covid-19 estremece al mundo. Barcelona: Anagrama.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-05


Urbina, C. I. (2020). Covid-19 z perspektywy chrześcijańskiej . Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), 26-41. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.2

César Izquierdo Urbina 
Facultad de Teología, Universidad de Navarra, Hiszpania  Hiszpania
https://orcid.org/0000-0003-0679-0421

Prof. dr César Izquierdo Urbina — ksiądz diecezji Calahorra-Logroño, wicedziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Wykładowca  teologii fundamentalnej i dogmatycznej. Specjalizuje się w badaniach nad teologią  fundamentalną XX wieku, eklezjologią fundamentalną oraz chrystologią. Tłumacz  dzieł Maurice’a Blondela na język hiszpański.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.