Covid-19 z perspektywy chrześcijańskiej

César Izquierdo Urbina


Facultad de Teología, Universidad de Navarra, Hiszpania (Hiszpania)
https://orcid.org/0000-0003-0679-0421

Abstrakt

This article is an intellectual attempt to deal with the consequences of the multifaceted crisis caused by the Covid-19 pandemic. It is based on the principles of Catholic doctrine. First, an attempt is made to answer the question about the the[1]ological significance of the crisis itself: can it be understood in the key of “God’s pu[1]nishment”, as it is often done in statements and publications referring to the Catholic point of view? Then, the spiritual consequences of the crisis are presented, first of all the impact of isolation on interpersonal relationships and the potential effects  it may have on a people’s ability to be open to transcendence. Finally, on the base of the Catholic social teaching, postulates are formulated regarding the necessary modifications in the lifestyle and principles of the global economy, so that the drama of the pandemic may become an opportunity for greater humanization and a step on  the way to conversion of human society


Słowa kluczowe:

pandemia, kryzys, relacje międzyludzkie, wspólnota, katolicka nauka społeczna, solidarność

Benedykt XVI, Audiencja z 30.I.2013. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_30012013.html
  Google Scholar

Chesterton, G. K. (2017). El espíritu de la Navidad. Sevilla: Espuela de Plata.
  Google Scholar

Franciszek (2020a) Nadzwyczajna modlitwa w czasie pandemii. http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
  Google Scholar

Franciszek (2020b). Encyklika Fratelli tutti. Città del Vaticano.
  Google Scholar

Kehl, M. (2008) I Bóg widział, że to jest dobre. Teologia stworzenia, Poznań: W drodze.
  Google Scholar

Lacoste, J.-Y. (1995). Le désir et l’inexigible. Préambules à une lecture, Les Études philosophiques 2, s. 223-246.
  Google Scholar

de Lubac, H. (2005). Dramat humanizmu ateistycznego. Kraków: WAM.
  Google Scholar

de Lubac, H. (2011). Katolicyzm. Poznań: W drodze.
  Google Scholar

Marset, J. C. (2008). Ateísmo y laicidad. Catarata, Madrid: Catarata.
  Google Scholar

Ollero Tassara, A. (2010). Laicidad y laicismo. México: Universidad Autónoma Nacional de México.
  Google Scholar

Papieska Rada Iustitia et Pax (2004). Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html
  Google Scholar

Paweł VI (1975) Homilia z dnia 25.XII.1975. http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1975/documents/hf_p-vi_hom_19751225.html
  Google Scholar

Paweł VI (1978) Homilia na XXV Światowy Dzień Trędowatych, 29. I 1978. http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1978/documents/hf_pvi_hom_19780129.html
  Google Scholar

Pieper, J. (1980). La fe ante el reto de la cultura contemporánea. Madrid: Rialp.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (1994). Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków: Znak.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (2007). Duch liturgii. Poznań: Klub Książki Katolickiej.
  Google Scholar

Spaemann, R. (2010). El rumor inmortal. La cuestión sobre Dios y la ilusión de la Modernidad. Madrid: Rialp.
  Google Scholar

Sustainable Development Policy Institute, (2020). “COVID-19 and Change in Global Political Order”, August.
  Google Scholar

Taylor, C. (2007). A Secular Age. Cambridge – London: Belknap Press/Harvard University Press.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvxrpz54   Google Scholar

Vanhoye, A. (2014). Carta a los Hebreos, Madrid: BAC.
  Google Scholar

Žižek, S. (2020). Pandemia. La covid-19 estremece al mundo. Barcelona: Anagrama.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv16t6n4q   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-12-05

Cited By / Share

Urbina, C. I. . (2020). Covid-19 z perspektywy chrześcijańskiej . Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), 26–41. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.2

Autorzy

César Izquierdo Urbina 

Facultad de Teología, Universidad de Navarra, Hiszpania Hiszpania
https://orcid.org/0000-0003-0679-0421

Prof. dr César Izquierdo Urbina — ksiądz diecezji Calahorra-Logroño, wicedziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Wykładowca  teologii fundamentalnej i dogmatycznej. Specjalizuje się w badaniach nad teologią  fundamentalną XX wieku, eklezjologią fundamentalną oraz chrystologią. Tłumacz  dzieł Maurice’a Blondela na język hiszpański.Statystyki

Abstract views: 238
PDF downloads: 156


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.