Tom 33 Nr 2 (2020):
STUDIA TEOLOGICZNE

César Izquierdo Urbina
26-41
opublikowano: 2020-12-05
STUDIA FILOZOFICZNE

Mátyás Szalay
166-182
opublikowano: 2020-12-05
STUDIA BIBLIJNE I PATRYSTYCZNE

Magdalena Niewiadomska
232-249
opublikowano: 2020-12-05
RECENZJE