John Anthony Berry, "Yves Congar’s Vision of Faith", Pontificia Università Gregoriana, Roma 2019, ss. 409


Abstrakt

The article reviews the book: John Anthony Berry, "Yves Congar's Vision of Faith", Pontificia Università Gregoriana, Roma 2019, pp. 409.


Słowa kluczowe

Yves Congar; teologia wiary; św. Tomasz z Akwinu

Berry J. A. (2019), Yves Congar’s Vision of Faith, Pontificia Università Gregoriana, Roma, ss. 409.

Congar Y. (1967), Wiara i teologia, w: B. Bejze (red.), Tajemnica Boga, Poznań, s. 23-213.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-05


Roszak, P. (2020). John Anthony Berry, "Yves Congar’s Vision of Faith", Pontificia Università Gregoriana, Roma 2019, ss. 409. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), 259-263. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.14

Piotr Roszak 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2723-2667

Ks. dr hab. Piotr Roszak — dr hab. teologii, adiunkt w Katedrze Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK, profesor stowarzyszony Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie; członek Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.