John Anthony Berry, ‘Yves Congar’s Vision of Faith’, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2019, ss. 409


Roszak, P. (2020). John Anthony Berry, ‘Yves Congar’s Vision of Faith’, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2019, ss. 409. Warszawskie Studia Teologiczne, 33(2), 259-263. https://doi.org/10.30439/WST.2020.2.14

Piotr Roszak 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2723-2667

Ks. dr hab. Piotr Roszak — dr hab. teologii, adiunkt w Katedrze Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK, profesor stowarzyszony Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie; członek Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.