Sławomir Sowiński, Dobra nowina w czasach „dobrej zmiany”. Kościół katolicki w sferze publicznej współczesnej Polski w latach 2015-2018, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ss. 238


Knecht, T. (2021). Sławomir Sowiński, Dobra nowina w czasach „dobrej zmiany”. Kościół katolicki w sferze publicznej współczesnej Polski w latach 2015-2018, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ss. 238. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), 232-238. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.14

Tomasz Knecht 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6402-3461

Tomasz Knecht — mgr, asystent w Zakładzie Dydaktyki Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warsaw Journalism Center, doktorant na Wydziale Społeczno - Ekonomicznym UKSW (nauki o polityce i administracji). Pola zainteresowań i badań: marketing medialny, promocja, zachowania konsumenckie, komunikacja marketingowa, marketing polityczny.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.