Człowiek – subiektywność – Bóg. Zalążki współczesnej filozofii egzystencjalnej u św. Augustyna


Abstrakt

The presented article will analyze the anthropological and cognitive aspects of Augustine's doctrine in the context of existential philosophy. Augustine’s doctrine depicts a human being as a well-ordered structure that brings together various distinct strands. Among them, one cannot ignore the subject of bottom-up approach to anthropology, or the author's stance on transcendence. The following article is to discuss the main aspects of experience in human being, which are part of the subject of existential philosophy. Augustine’s conception could be called anthropology of the thinking subject, as all our emotions tend to be conditioned through the prism of what is happening here and now. The similarity of his views with the existential movement lies in the fact that both trends focus on an individual going through a crisis. From a philosophical point of view, Augustine concentrates on the analysis our existence in conjunction with the issues of evanescence. The relevance of his doctrine results from the fact that the author demonstrates the positive aspects of human being, which comes from metaphysical source, that is, from God who is its fullness and model in a completely unconditioned way.


Słowa kluczowe

św. Augustyn; subiektywność; poznanie; Bóg; transcendencja; egzystencjalizm

Augustinus (1841) = Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi Opera Omnia. Edidit J. Migne, Seria Patrologia Latina, Paris.

Augustyn (1953a). O porządku. W: Augustyn, Dialogi filozoficzne. T. 1. Warszawa: PAX.

Augustyn (1953b). O wolnej woli. W: Augustyn, Dialogi filozoficzne. T. 3. Warszawa: PAX.

Augustyn (1987), Wyznania. Warszawa: PAX.

Augustyn (1990). O dwóch duszach. W: Pisma przeciw manichejczykom. W: Augustyn, Dialogi filozoficzne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Augustyn (1996). O Trójcy Świętej. Kraków: Znak.

Augustyn (2002). Państwo Boże. Kęty: Antyk.Biblia Tysiąclecia (2012). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Blackburn, S. (2004). Oksfordzki słownik filozoficzny. Warszawa: Książka i Wiedza.

Didier, J. (1992). Słownik filozofii. Katowice: Wydawnictwo Książnica.

Dzidek, T., Hop E. (1998). Mistrzowie teologii: prezentacja, antologia tekstów, dyskusja. Kraków: Wydawnictwo M.

Dzidek T., Kamykowski Ł, Napiórkowski O. (red.) (2004). Teologia fundamentalna, Człowiek – filozofia – Bóg. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Gilson, É. (1930). L'avenir de la métaphysique augustinienne. Revue de Philosophie, 1, 690-714.

Heidegger, M. (1994). Bycie i czas. Warszawa: PWN.

Heidegger, M. (2002). Fenomenologia życia religijnego. Wprowadzenie w fenomenologię religii. Wczesne wykłady fryburskie 1920–1921. Kraków: Znak.

Kierkegaard, S. (1982). Albo-albo. Warszawa: PWN.

Kowalczyk, S. (1987). Człowiek i Bóg w nauce Świętego Augustyna. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

May, R. (1995). O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej. Poznań: Rebis.

O’Collins, G., Farrugia E. (2002). Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim. Kraków: WAM.

Palacz, R. (1987). Klasycy filozofii. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Sartre, J. P. ( 2007). Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Kraków: Zielona Sowa.

Sawicki, F. (1978). Filozofia egzystencjalna. Studia z historii filozofii, 1, s. 67-79.

Thonnard, F. J. (1954). Caractères platoniciens de l’Ontologie augustinienne. W: Augustinus Magister, Congres International Augustinien. T. I (ss. 317-327). Paris.

Vaught, C. G. (2004). Encounters with God In Augustine’s Confessions. New York: State University of New York.

Vaught, C. G. (2005). Access to God in Augustine’s Confessions. New York: State University of New York.

Pobierz

Opublikowane : 2022-10-06


Warchał, R. (2022). Człowiek – subiektywność – Bóg. Zalążki współczesnej filozofii egzystencjalnej u św. Augustyna. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(1), 134-147. https://doi.org/10.30439/WST.2022.1.8

Robert Warchał 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9573-3818

Robert Warchał - dr nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył studia z teologii (studia magisterskie) oraz filozofii (studia doktoranckie).


Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.