Analiza Modlitwy Eucharystycznej G Kościoła Anglii

Dominik Bosak


Akademia Katolicka w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5365-1606

Abstrakt

The article is dedicated to the analysis of one of the contemporary eucharistic prayers of the Church of England. The author analyzes Eucharistic Prayer G, which is one of the main eucharistic prayers in the Church of England. Prayer G is included in the main volume of the liturgical series of Common Worship in Order One, which means that the Prayer is intended for widespread use in the liturgy of the Church of England. Prayer G apart from standard parts of every anaphora, such as the introductory dialogue or the institution narrative, contains also its own characteristics in its content. In the course of the analysis, the author points out specific features of the Prayer, which indicate uniqueness of Prayer G among other eucharistic prayers of the Church of England.


Słowa kluczowe:

Bóg, Chrystus, Eucharystia, Kościół Anglii, modlitwa eucharystyczna

Blaza, M. (2018). Kościół w stanie epiklezy. Kraków: Wydawnictwo WAM.
  Google Scholar

Bouyer, L. (1968). Eucharist: Theology and Spirituality of the Eucharistic Prayer. Tłum. C. U. Quinn. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
  Google Scholar

Bradshaw, P. F. (2001). Companion to Common Worship. Volume I. London: SPCK.
  Google Scholar

Buchanan, C. i Read, C. (2000). The Eucharistic Prayers of Order One. Cambridge: Grove Books Limited.
  Google Scholar

Burns, S. (2006). Living the Thanksgiving: exploring the Eucharist. Norwich: Canterbury Press.
  Google Scholar

Common Worship - Services and Prayers for the Church of England. (2000). London: Church House Publishing.
  Google Scholar

Dix, G. (2005). The Shape of the Liturgy, New Edition. London: Bloomsbury Publishing Plc.
  Google Scholar

Douglas, B. (2012). A Companion to Anglican Eucharistic Theology. Volume 2: The Twientieth Century to the Present. Leiden: Brill.
  Google Scholar

Earey, M., Gilly, M. (2001). Common Worship Today: An Illustrated Guide to Common Worship. London: HarperCollinsPublishers.
  Google Scholar

Earey, M., Gay, P., Horton, A. (2001). Understanding Worship - A Praxis Study Guide. London-New York: Mowbray.
  Google Scholar

Gittoes, J. (2021). Anamnesis and the Eucharist. London: Routledge.
  Google Scholar

Gordon-Taylor, B., Jones, S. (2005). Celebrating the Eucharist - A Practical Guide. London: SPCK.
  Google Scholar

Hudock, B. (2010). The Eucharistic Prayer: a user's guide. Collegeville MN: Liturgical Press.
  Google Scholar

Johnson, M. E. (2011). Recent Research on the Anaphoral Sanctus: An Update and Hypothesis. W: M. E. Johnson, Issues in Eucharistic Praying in East and West: Essays in Liturgical and Theological Analysis (s. 161-188). Collegeville, Minnesota: Liturgical Press.
  Google Scholar

Kopiec, P. (2011). Eschatologia anglikańska. Roczniki Teologii Ekumenicznej, 3(58), 133-150.
  Google Scholar

Mazza, E. (1999). The Celebration of the Eucharist: The Origins of the Rite and the Development of Its Interpretation. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press.
  Google Scholar

McKenna, J. H. (2008). The Eucharistic Episclesis: A Detailed History from the Patristic to the Modern Era. Chicago/Mundelein, Illinois: Liturgy Training Publications.
  Google Scholar

Perham, M. (2000). New Handbook of Pastoral Liturgy. London: SPCK Publishing.
  Google Scholar

Spinks, B. D. (1991). The sanctus in the eucharistic prayer. Cambridge: Cambridge University Press.
  Google Scholar

Spinks, B. D. (2013). Do this in remembrance of me. London: SCM Press.
  Google Scholar

Stevenson, K. (2002). Do This: The Shape, Style and Meaning of the Eucharist. Norwich: Canterbury Press.
  Google Scholar

The Book of Common Prayer. (2004). Cambridge: Cambridge University Press.
  Google Scholar

Todd, J. M. (1974). Reformacja. Tłum. J. S. Łoś. Warszawa: Instytut Wydwniczy PAX.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Bosak, D. . (2022). Analiza Modlitwy Eucharystycznej G Kościoła Anglii. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(2), 6–29. https://doi.org/10.30439/WST.2022.2.1

Autorzy

Dominik Bosak 

Akademia Katolicka w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0001-5365-1606

Dominik Bosak — mgr lic. teologii ze specjalizacją w zakresie teologii dogmatycznej (2022, Akademia Katolicka w Warszawie). Katecheta w szkole podstawowej i w liceum, autor artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teologii katolickiej i anglikańskiej.

 Statystyki

Abstract views: 256
PDF downloads: 69


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.