Początek Ewangelii św. Mateusza (Mt 1-4) ‒ parafraza alternatywna

Krzysztof Bardski


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8340-3993

Abstrakt

In this article we present the continuation of our work on an alternative paraphrase of the Gospel according to St. Matthew. The specificity of the alternative paraphrase lies in the fact that we reach for new translation solutions that we confront with the existing translations of the Bible into Polish. The purpose of the alternative paraphrase is to revive the biblical message by abandoning some common formulations in favor of idiomatic constructions referring either to the context of Judaism in the time of Jesus, or to the etymology and original meaning of expressions that over the centuries have grown theological patina, or to modern formulations that may even be considered colloquialisms.

 

 


Słowa kluczowe:

Biblia, Ewangelia św. Mateusza, tłumaczenie, parafraza

Bardski, K. (2015). Propozycja alternatywnego przekładu Kazania na Górze. Warszawskie Studia Teologiczne 28/1, s. 237-251.
  Google Scholar

Bardski, K. (2018a). Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8-9) – przekład alternatywny. Warszawskie Studia Teologiczne 31/1, s. 60-76.
DOI: https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.6   Google Scholar

Bardski, K. (2018b). Być uczniem Jezusa – alternatywna parafraza Mt 10-12. Warszawskie Studia Teologiczne 31/4, s. 106-130.
DOI: https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.7   Google Scholar

Biblia Brzeska 1563 (2003) – Kraków: Kalwin Publishing [Brzeska]
  Google Scholar

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Z języka hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone, 1632 (1989). Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. [Gdańska]
  Google Scholar

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego (1996). Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. [Warszawska]
  Google Scholar

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza (2016). Poznań: Ewangeliczny Instytut Biblijny. [Ewangeliczny]
  Google Scholar

Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. Janusz Frankowski – Warszawa: Vocatio 2013 [Wujek]
  Google Scholar

Brandstaetter, R. (2009) Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego. Kraków: Wydawnictwo M. [Brandstaetter]
  Google Scholar

Dobra Nowina według Mateusza i Marka (1958). Przełożył i opr. W. Witwicki. Warszawa: PWN. [Witwicki]
  Google Scholar

Ewangelia Święta Pana Jezusa Chrystusa wedle Mateusza Świętego (2003). Tłum. S. Murzynowski, Kraków 1551. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie.
  Google Scholar

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi (1993). Tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. [Inerlinearny]
  Google Scholar

Novum Testamentum Graece (1998). Red. E. i E. Nestle, B. i K. Aland, J. Karavidopulos, C. M. Martini, B. M. Metzger. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
  Google Scholar

Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000 (2000). Z jęz. greckiego przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył R. Popowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. [Popowski]
  Google Scholar

Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół (2012). Tłum. z jęz. greckiego M. Czajkowski, J. J. Anchimiuk, M. Kwiecień, J. Turnau. Warszawa: Wydawnictwo dr Henryk Ryszard Tomaszewski. [Przyjaciół]
  Google Scholar

Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski (1991). Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. [Współczesny]
  Google Scholar

Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza. Nowy Komentarz Biblijny 1 (2004). Tom 1-2. Częstochowa: Edycja Św. Pawła. [Paciorek]
  Google Scholar

Pismo Święte Nowego Testamentu (1957). Tłum. z jęz. greckiego S. Kowalski. Warszawa: Pax. [Kowalski]
  Google Scholar

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład Ekumeniczny na Trzecie Tysiąclecie (2001). Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce. [Ekumeniczna]
  Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Biblia Warszawsko-Praska (1997). W przekładzie z języków oryginalnych opr. K. Romaniuk. Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce. [Romaniuk]
  Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (2000). Opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Poznań: Pallottinum. [Tysiąclecia]
  Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami (1987). Opr. zespół pod red. M. Petera i M. Wolniewicza. Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciech. [Poznańska]
  Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (2008). Opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Częstochowa: Edycja Św. Pawła. [Paulistów]
  Google Scholar

Pismo Święte. Stary i Nowy Testament. Pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski, z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem (2018). Toruń: Wrota Nadziei. [Nowa Gdańska]
  Google Scholar

Słowo Życia. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim, (2014). Warszawa: Instytut Wydawniczy „Agape”. [Słowo Życia]
  Google Scholar

Stern, D. H. (2004). Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu. Tłum. A. Czwojdrak. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. [Stern]
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Bardski, K. . (2022). Początek Ewangelii św. Mateusza (Mt 1-4) ‒ parafraza alternatywna. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(2), 142–159. https://doi.org/10.30439/WST.2022.2.8

Autorzy

Krzysztof Bardski 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0002-8340-3993

Ks. Krzysztof Bardski — prof. dr hab., prezbiter archidiecezji warszawskiej, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej oraz Biblii Edycji św. Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.Statystyki

Abstract views: 70
PDF downloads: 40


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.