„Nowe znamiona” Kościoła według papieża Franciszka

Przemysław Artemiuk


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5337-0329

Abstrakt

The article is devoted to selected elements of the ecclesiology of Pope Francis. The author notices numerous ecclesiological threads that allow to collect and systematize the papal thoughts about the Church. They form an ecclesiology that has its sources, has characteristic features and areas of interest. Looking at the teaching of Francis from the perspective of fundamental ecclesiology, the author of the article finds four original features in him, as it were, "new features" of the Church. They are poverty, solidarity, peripherality and charity. Each of them is theologically justified by Francis and embedded in the papal ministry.


Słowa kluczowe:

J.M. Bergoglio, Franciszek, papież, znamiona, ubóstwo, solidarność, peryferyjność, miłosierdzie

Artemiuk, P. (2014). Ubogi Kościół Ameryki Łacińskiej. W: Kościół Franciszka, red. P. Artemiuk, s. 11-42. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy..
  Google Scholar

Błasiak, P. (2023). Eklezjologia papieża Franciszka. Studium dogmatyczno-pastoralne. Gdynia: Novae Res.
  Google Scholar

Bergoglio, J. (2013). Słowa kard. Jorge M. Bergoglio przed konklawe. Pobrane z: http://www.tchr.us/?art_id=1641.
  Google Scholar

Borghesi, M. (2018). Jorge Mario Bergoglio. Biografia intelektualna. Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”.
  Google Scholar

Campagnaro, M. (2021). Da Rio de Janeiro a Medellin: la nascita della teologia post-conciliare latinoamericana. „Warszawskie Studia Teologiczne” 34 nr 2, s. 26-44.
DOI: https://doi.org/10.30439/WST.2021.2.2   Google Scholar

Czaja, A. (2006). Traktat O Kościele. Warszawa: Więź.Dom dla duszy. Kościół według papieża Franciszka (2015). Poznań: W drodze.
  Google Scholar

Fernández, V. M. (2014). Papież Franciszek, Dokąd prowadzi Kościół? Rozmowa z Paolem Rodarim. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  Google Scholar

Franciszek/ Bergoglio, J. M. (2013). Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich. Kraków: Wydawnictwo M.
  Google Scholar

Franciszek (2013a). Franciszku, naucz nas miłości i pokoju. Homilia podczas Mszy św. na placu przed bazylika św. Franciszka. L’Osservatore Romano 11, s. 11.
  Google Scholar

Franciszek (2013b). Migranci i ubodzy ku lepszemu światu. L’Osservatore Romano 11, s. 4-6.
  Google Scholar

Franciszek (2013c). Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2013. L’Osservatore Romano 10, s. 10.
  Google Scholar

Franciszek (2013d). Z ludem na ramionach. L’Osservatore Romano 5, s. 34-36.
  Google Scholar

Franciszek (2013e). Musicie iść pod prąd. Homilia papieża Franciszka wygłoszona dla biskupów i innych duchownych przybyłych ma ŚDM. Pobrene z: https://papiez.wiara.pl/doc/1643262. Musicie-isc-pod-prad.
  Google Scholar

Franciszek (2013f). Omelia del Santo Padre Francesco. Pobrane z: https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130328_messa-crismale.html.
  Google Scholar

Franciszek (2013g). Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Pobrane z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii_24112013.html.
  Google Scholar

Franciszek (2014). Kościół miłosierdzia, opracował G. Vigini. Częstochowa: Edycja św. Pawła.
  Google Scholar

Franciszek (2015a). Nie bój się drogi! Częstochowa: Edycja św. Pawła.
  Google Scholar

Franciszek (2015b). Bulla »Misericordiae vultus«. Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/bulle/misericordiae-or_11042015.
  Google Scholar

Franciszek (2016a). Kryterium. Homilia papieska podczas Mszy św. w Domu św. Marty. L’Osservatore Romano 1, s. 41-42.
  Google Scholar

Franciszek (2016b). Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim. Kraków: Znak.
  Google Scholar

Franciszek (2017). Droga jako tło Ewangelii. L’Osservatore Romano 6-7, s. 32-33.
  Google Scholar

Franciszek (2018). Biedak zawołał, a Pan go usłyszał. L’Osservatore Romano 7, s. 4-7.
  Google Scholar

Franciszek (2020a). Modlitwa i solidarność z ubogimi i cierpiącymi są nierozłączne. Pobrane z: https://www.gosc.pl/doc/6356498.Papiez-Modlitwa-i-solidarnosc-z-ubogimi-i-cierpiacymi-sa.
  Google Scholar

Franciszek (2020b). Encyklika »Fratelli tutti«. Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/encykliki/fratelli_tutti_03102020.
  Google Scholar

Jan Paweł II (1987-1999). Jan Paweł II o „Solidarności”. Pobrane z: https://www.kul.pl/jan-pawel-ii-o-s,art_1419.html.
  Google Scholar

Kasper, W. (2014). Kościół Katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo. Kraków: Wydawnictwo WAM.
  Google Scholar

Kasper, W. (2015). Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości. Warszawa: Więź.
  Google Scholar

Katechizm Kościoła katolickiego (2002). Poznań: Pallottinum.
  Google Scholar

Kijas, Z. J. (2023). Dziedzictwo papieża Franciszka. Rozmawiał Piotr Koźlak. Kraków: Homo Dei/Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”.
  Google Scholar

Kłosowski, M. (2023). Dekada Franciszka. Nowy świat papieża. Warszawa: Wszystko co najważniejsze.
  Google Scholar

Krasiński, J (1997)., Znamiona Kościoła. W: T. Dola (red.), Wiarygodność Kościoła (s. 49-65). Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
  Google Scholar

Nagy, S. (1982). Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
  Google Scholar

Ołdakowski, K. (2020). Papież: Ewangelia nie jest zarezerwowana dla nielicznych. Pobrane z: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-10/papiez-aniol-panski-11-pazdziernika.html.
  Google Scholar

Pawlina, K. (2014). Papież Franciszek o Kościele. Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/niedziela201402-o_kosciele.
  Google Scholar

Pietrzak, A. (2014). Teologia między Rio Grande a Ziemią Ognistą. W: P. Artemiuk (red.), Kościół Franciszka (s. 57-96). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Rusecki, M. (2014) Traktat o Kościele, red. K. Kaucha, P. Królikowski, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Google Scholar

Seweryniak, H. (1996). Święty Kościół powszedni. Warszawa: Więź.
  Google Scholar

Seweryniak, H. (2010). Teologia fundamentalna. T. II. Warszawa: Więź.
  Google Scholar

Spadaro, A. (2013). Serce wielkie i otwarte na Boga. Kraków: Wydawnictwo WAM.
  Google Scholar

Tomaszewski, M. (2014). Błogosławieni ubodzy. Teologia w służbie wyzwolenia. W: P. Artemiuk (red.), Kościół Franciszka. (s. 41-56). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Waldenfels, H. (1993). O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Katowice: Księgarnia św. Jacka..
  Google Scholar

Waldenfels, H. (2014). Na imię mu Franciszek. Papież ubogich. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
  Google Scholar

Zerka, P. (2014). Latynoskie oblicze Franciszka. W: P. Artemiuk (red.), Kościół Franciszka (s. 97-102). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-07-28

Cited By / Share

Artemiuk, P. (2023). „Nowe znamiona” Kościoła według papieża Franciszka. Warszawskie Studia Teologiczne, 36(1), 6–26. https://doi.org/10.30439/WST.2023.1.1

Autorzy

Przemysław Artemiuk 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0001-5337-0329

Przemysław Artemiuk – prof. ucz. dr hab. teolog fundamentalny, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa), wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży oraz przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Ostatnio opublikował monografię Kim jest papież w Kościele? Szkice z teologii prymatu (Płock 2022), a także zredagował tomy studiów Odcienie polskiego katolicyzmu (Płock 2022) oraz Hermeneutyka i apologia. W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka (Płock 2022).Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 91


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Warszawskie Studia Teologiczne

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.