The Perspective of Peace or Fear for the Future? An Attempt to Evaluate Christian-Muslim Dialogue

Piotr Kaczmarek


Akademia Katolicka w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6183-6539

Abstrakt

The paper indicates the diagnosis the Christian-Muslim dialogue conducted by the Catholic Church, especially taking into account the indications of the Second Vatican Council. The question arises whether the mutual discourse of the representatives of the two religions is currently giving rise to a perspective of peace, or rather fear for the future? There is no denying that militant Islam accentuates the escalation of violence. These behaviors can give rise to fear and questions about the possibility of coexistence in this world. These events build up the circumstances of our time, which theology must to explain. To examine the wider context, the teaching of Vatican II on dialogue with Islam was recalled, and the teaching and actions of the post-Conciliar popes were recalled. This effort clearly indicated the possibility of cooperation, but also delineated the limits, which the Church must not cross. Therefore, although there is a real opportunity to develop joint projects, there are also significant limitations. Moreover, as practice shows, the Church's benevolent gestures often fall on deaf ears, and it seems that this effort is inadequate to the expected fruits of dialogue. Therefore, the possibility of dialogue can be discovered in Catholic Mariology. The person of Mary can become the reason for Muslims to turn to Christianity, which is shown by certain indications of the piety of the followers of Islam towards Mary. It is also an important premise for the Church to rely less on human action and strategy lined with diplomacy and politics. It is necessary to pray much more for the conversion of Muslims, so that God Himself may do the work of changing the hearts of the followers of Islam.


Słowa kluczowe:

mariologia, dialog z islamem, lęk

Benedict XVI, (2010). Dialog między religiami musi toczyć się na różnych płaszczyznach, Twickenham 17.09.2010. L’Osservatore Romano, 10, 19.
  Google Scholar

Benedict XVI, (2008). Łączy nas pragnienie pokoju i poszukiwanie sensu życia. Spotkanie międzyreligijne w sali kapituły St. Mary’s Cathedral, Sydney, 18.07.2008. L’Osservatore Romano, 9, 18-19.
  Google Scholar

Benedict XVI, (2009). Wiara i rozum odrzucają przemoc i totalitaryzm, Jaunde 19.03.2009. L’Osservatore Romano, 5, 29-30.
  Google Scholar

Benedict XVI, (2005). Wzajemny szacunek, solidarność i pokój. Spotkanie z przedstawicielami wspólnot muzułmańskich, Kolonia 20.07.2005. L’Osservatore Romano, 10, 22-24.
  Google Scholar

Congar, Y. (1986). Religie niechrześcijańskie a chrześcijaństwo. W: M. Dhavamona (red.), Ewangelizacja. Dialog. Rozwój. Wybrane dokumenty międzynarodowej konferencji teologicznej, Nag-pur (Indie) 1971, tłum. J. Marzęcki, Warszawa: 1986.
  Google Scholar

Dziwisz, S. (2007), Świadectwo. W rozmowie z Gian Franco Svidercoschim, Warszawa: TBA Komunikacja Marketingowa.
  Google Scholar

George-Tvrtković, R. (2018), Christians, Muslims, and Mary. A History, New York: Paulist Press.
  Google Scholar

Jan Paweł II, (1994). Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Google Scholar

Franciszek, (2020) Fratelli tutti, Asyż 3.10.2020, Kraków: Wydawnictwo M.
  Google Scholar

Kaczmarek, P. (2012a), Jan Paweł II – kontynuator czy prekursor idei dialogu z islamem – zestawienie dorobku Papieża-Polaka w kontaktach z przedstawicielami muzułmańskiego świata, Łódzkie Studia Teologiczne, 21, 107-121.
  Google Scholar

Kaczmarek, P. (2021), Matka Boża a dialog z islamem. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Google Scholar

Kaczmarek, P. (2017), Poróżnione dzieci Abrahama – kilka myśli na temat dialogu Kościoła katolickiego z islamem, Studia Loviciensia, 19, 125-137.
  Google Scholar

Kaczmarek, P. (2012b), „Słowa-klucze” w dialogu Kościoła Rzymsko-katolickiego z islamem po Soborze Watykańskim II, Warszawskie Studia Teologiczne, 1 (25), 239-252.
  Google Scholar

Kościelniak, K. (2002a), Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata. Kraków: Wydawnictwo M.
  Google Scholar

Kościelniak, K. (2002b), Dżihad. Święta wojna w islamie. Kraków: Wydawnictwo M.
  Google Scholar

Krasicki, I. (1971), Watykan na rozdrożu (1960-1970). Warszawa: Książka i Wiedza 1971.
  Google Scholar

Mathiot J. (2017), Nawróceni z islamu. tłum. L. Danilecka, Warszawa: Wydawnictwo PROMIC.
  Google Scholar

Messori, V. (2001). To, czego papież nie może powiedzieć. W: S. Słabek (red.), Islam a chrześcijaństwo. Konfrontacja czy dialog (s. 61-63), Kraków: Wydawnictwo M.
  Google Scholar

Paweł VI, Św., Encyklika Ecclesiam suam (dalej ESu), Watykan 6.08.1964.
  Google Scholar

Sheen, F.J. (2014), Maryja. Pierwsza miłość świata, tłum. D. Krupińska. Kraków: Wydawnictwo Esprit.
  Google Scholar

Siccardi C. (2014), Tajemnica Fatimy i cierpienie Kościoła, tłum. A. Zielińska. Kraków: Wydawnictwo Esprit.
  Google Scholar

Skrzypczak, R., Jakimowicz, M. (2018), Przesłuchanie. Z ks. Robertem Skrzypczakiem rozmawia Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, 10 (95), 20-23.
  Google Scholar

Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (Nostra aetate).
  Google Scholar

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele (Lumen gentium).
  Google Scholar

Światłość świata. Benedict XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem. (2011), tłum. P. Napiwodzki, Kraków: Wydawnictwo Znak.
  Google Scholar

Thomas, W. A. (2018). Święty Jan Paweł II – papież fatimski. Nadzwyczajny pontyfikat przepowiedziany przez świętych, tłum. A. Meetschen. W: G. M. Bartosik, M. Kowalczyk (red), Fatima w Bożym planie zbawienia. Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Biblioteka mariologiczna 21 (s. 255-264), Częstochowa-Zakopane: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.
  Google Scholar

Wspomnienia s. Łucji z Fatimy (2002), t. 1, oprac. L. Kondor, Fatima.
  Google Scholar

Zakhry, M. S. (2018). Maryja Dziewica w islamie, tłum. A. Meetschen. W: G. M. Bartosik, M. Kowalczyk (red), Fatima w Bożym planie zbawienia. Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Biblioteka mariologiczna 21 (s. 189-212), Częstochowa-Zakopane: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.
  Google Scholar


Opublikowane
2023-07-28

Cited By / Share

Kaczmarek, P. (2023). The Perspective of Peace or Fear for the Future? An Attempt to Evaluate Christian-Muslim Dialogue. Warszawskie Studia Teologiczne, 36(1), 136–150. https://doi.org/10.30439/WST.2023.1.8

Autorzy

Piotr Kaczmarek 

Akademia Katolicka w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0001-6183-6539

Piotr Kaczmarek – priest of the diocese of Łowicz, philosopher, theologian, his research interests include philosophy, Mariology, religiology and theology of spirituality; is a lecturer at the Catholic Academy in Warsaw (3 Dewajtis Street, 01-815 Warsaw, Poland).Statystyki

Abstract views: 65
PDF downloads: 42


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Warszawskie Studia Teologiczne

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.