Imię wszystkim imion „Jam jest, który Jest” - pomiędzy logiką, metafizyką a ethosofią

Bogusław Jasiński


Karpacz (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5912-8867

Abstrakt

The content of the article is the analysis of the name "I Am Who I Am" in the context of the hermeneutical implications of the concept of being. The author does not limit himself to the theological issue, but derives metaphysical (ontological) consequences from it, which boil down to logical reflection on the category of being. On this basis, he builds an original theoretical position, which he calls ethosophy.


Słowa kluczowe:

istnienie, Jam Jest, Który Jest, logika, prawda, ethosofia

Black, M. (1967). Semantyczna definicja prawdy. W: Logika i język. Studia z semiotyki logicznej, opr. J. Pelc. Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Husserl, E. (1913). Logische Untersuchungen. Bd. I. Halle: Max Niemeyer.
  Google Scholar

Husserl, E. (1975). Husserliana. Bd. XVIII: Logische Untersuchungen, Erster Band (l.u.2. Aufl.). Den Haag: Springer Dordrecht.
  Google Scholar

Jasiński, B. (1992). Tezy o ethosofii/Theses on ethosophy. Warszawa: Ethos.
  Google Scholar

Jasiński, B. (1997a). Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger. Warszawa: Ethos.
  Google Scholar

Jasiński, B. (1997b). Karl R. Popper: bałwochwalstwo rozumu. W: B. Jasiński, Droga myśli. Warszawa: Ethos.
  Google Scholar

Jasiński, B. (1997c). O niektórych problemach współczesnej metodologii nauk humanistycznych. W: B. Jasiński, Droga myśli. Warszawa: Ethos.
  Google Scholar

Jasiński, B. (2015). Miłość. Warszawa: Ethos.
  Google Scholar

Jasiński, B. (2016). Theses on ethosophy. Art and Asthetics. Transformation, nr 3-4, 130-147.
  Google Scholar

Jasiński, B. (2020). Tezy o ethosofii/Theses on ethosophy. Urbana: Illinois University.
  Google Scholar

Jasiński, B. (2022). Psalmy na czas Adwentu. Warszawa: Ethos.
  Google Scholar

Kant, I. (1964). Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki. Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Meinong, A. (1968). Gegenstände höherer Ordnung und deren Verhältniss zur inneren Wahrnehmung. W: A. Meinong, Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Graz: Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.
  Google Scholar

Strawson, P. F. (1967). Prawda. W: Logika i język. Studia z semiotyki logicznej, opr. J. Pelc. Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Suszko, R. (1957). Logika formalna a niektóre problemy teorii poznania. Myśl Filozoficzna, 2(28), s. 27-56. Zagadnienie to poddałem analizie w rozprawie „O niektórych problemach współczesnej metodologii nauk humanistycznych” [w:]” Droga myśli”, Warszawa 1997, str.: 161-169
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-07-28

Cited By / Share

Jasiński, B. (2023). Imię wszystkim imion „Jam jest, który Jest” - pomiędzy logiką, metafizyką a ethosofią. Warszawskie Studia Teologiczne, 36(1), 185–208. https://doi.org/10.30439/WST.2023.1.11

Autorzy

Bogusław Jasiński 

Karpacz Polska
https://orcid.org/0000-0001-5912-8867

Bogusław Jasiński – absolwent filologii polskiej, filozofii a także Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej w Warszawie. Wykładowca na wielu uczelniach w kraju i za granicą. Autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki. Twórca i artystyczny lider grupy „Pracownia Teatru”, członek „Sztuki i Teorii”, jeden z animatorów ruchu awangardy. Pisze także opowiadania, dramaty i poezje. Adres: ul. T. Kościuszki 62, 58-540 Karpacz.Statystyki

Abstract views: 53
PDF downloads: 51


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Warszawskie Studia Teologiczne

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.