Chrześcijański argument „z sensu życia i świata” wobec buddyjskiego poglądu na rzeczywistość

Andrzej Persidok


Akademia Katolicka w Warszawie, Polska (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-0730-2189

Abstrakt

The starting point of the article is the „argument from meaning” used in fundamental theology. The authors referring to it argue that only religion can give meaning to human life and the world. A man who does not want to run away from ultimate questions is faced with an alternative: faith in God or nihilism. Among religions, however, there is one that rejects belief in God and in any transcendence, and yet claims to be a source of meaning in life for its adepts. This religion is Buddhism. In this study, an attempt was made to confront the theological argumentation "from the meaning of life and the world" with the Buddhist worldview. The aim of such a confrontation is to locate potential weak points of this type of argumentation, which can help refine it so that it is also convincing for people outside Western culture.

 

 


Słowa kluczowe:

buddyzm, sens, teologia fundamentalna, nihilizm

XIV Dalaj Lama Tenzin Gjatso (2007). Sens życia z buddyjskiej perspektywy. Kraków: A.
  Google Scholar

Berger, P. L. (2007). Pytania o wiarę. Sceptyczna zachęta do chrześcijaństwa. Warszawa: PAX.
  Google Scholar

Bloom, P. (2022). Złoty środek. O przyjemnościach cierpienia i poszukiwaniu sensu, Kraków: CCP.
  Google Scholar

Bürkle, H. (2012). Człowiek w poszukiwaniu Bogu. Problem różnych religii. Poznań: Pallottinum.
  Google Scholar

Crane, T. (2019). Sens wiary. Religia z punktu widzenia ateisty. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Fic, L. (2009). Kościół katolicki a buddyzm. Propedeutyka dialogu. Włocławek: WWD.
  Google Scholar

Guardini, R. (2018). Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus: Osoba i życie. Warszawa: Fronda.
  Google Scholar

Jakubczak, K. (2007). Pozorne i rzeczywiste podstawy wspólnoty chrześcijańsko-buddyjskiej. W: K. J. Pawłowski (red.), Benares a Jerozolima. Przemyśleć chrześcijaństwo w kategoriach hinduizmu i buddyzmu (s. 205–238). Kraków: Tyniec.
  Google Scholar

Jakubczak, K. (2019). Poza bytem i niebytem. Filozofia buddyjska wobec zarzutu nihilizmu. Kraków: Księgarnia Akademicka.
DOI: https://doi.org/10.12797/9788381381888   Google Scholar

Kania, I. (2007a). Dharma a krzyż. Z dziejów teologicznego dialogu chrześcijańsko buddyjskiego. W: K. J. Pawłowski (red.), Benares a Jerozolima. Przemyśleć chrześcijaństwo w kategoriach hinduizmu i buddyzmu (s. 239–272). Kraków: Tyniec.
  Google Scholar

Kania, I. (2007b). Muttavali. Wypisy z ksiąg starobuddyjskich. Warszawa: Aletheia.
  Google Scholar

Lubac de, H. (1995). Aspekty buddyzmu. Kraków: Znak.
  Google Scholar

Lubac de, H. (2021). Surnaturel. Paris: Cerf.
  Google Scholar

Radhakrishnan, S. (1958). Filozofia indyjska, t. 1. Warszawa: PAX.
  Google Scholar

Rusecki, M. (2012). Sens chrześcijaństwa a pluralizm religijny. Zarys problematyki. W: D. Bryl (red.), Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji (s. 189–216), Poznań: UAM.
  Google Scholar

Seweryniak, H. (2010). Teologia fundamentalna, t. 1. Warszawa: Więź.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-31

Cited By / Share

Persidok, A. (2023). Chrześcijański argument „z sensu życia i świata” wobec buddyjskiego poglądu na rzeczywistość. Warszawskie Studia Teologiczne, 36(2), 26–41. https://doi.org/10.30439/WST.2023.2.2

Autorzy

Andrzej Persidok 

Akademia Katolicka w Warszawie, Polska Polska
https://orcid.org/0000-0002-0730-2189

Andrzej Persidok - ksiądz Archidiecezji Warszawskiej, doktor teologii (doktorat na temat sporów o relację natury i łaski w XX-wiecznej teologii katolickiej, obroniony w roku 2016 na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie). Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, adiunkt na Wydziale Teologicznym Akademii Katolickiej w Warszawie (ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa).Statystyki

Abstract views: 64
PDF downloads: 51


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Andrzej Persidok

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.