Apologia osoby ludzkiej w nauczaniu Benedykta XVI

Józef Warzeszak


Akademia Katolicka w Warszawie, Polska (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2301-817X

Abstrakt


The author shows the teaching of Benedict XVI about the human person as its one great apologia. This apologia was about the primacy of God in all areas of human life, and thus it was also an apologia for man as a human person created in the image of God. How did the Pope seek to defend the human person? First of all, he considered every human person to be a specific center of social life, since each person, in one’s spiritual and moral dimension, is the source and goal of all human activity. Therefore, he had appealed for the promotion of a culture of respect for each such person, i.e. treating a rich person on an equal footing with an unborn, poor, starving, persecuted, economically exploited, without access to knowledge, in a word, everyone humiliated by unethical and harmful practices. He also recognized that the defense of the human person is also the defense of the common good, and vice versa. What was he protecting the person from? Against modern ideologies: biological reductionism, relativism, badly understood ecology. How did he protect it? First of all by showing its origin, greatness as well as inalienable dignity and vocation of the human person.


Słowa kluczowe:

Benedykt XVI, apologia, osoba ludzka, prawo naturalne, dobro wspólne

Benedykt XVI. (2009). Encyklika Caritas in veritate (CaVe), 29.06.2009.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2007). Adhortacja Sacramentum Caritatis (SaCa), 22.02.2007.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011). Adhortacja Africae munus (AfMu), 19.11.2011.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012). Adhortacja Ecclesia in Medio Oriente (EMO), 14.09.2012.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2005). Przesłanie do dyrektora generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 12.10.2005. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/food/documents/hf_ben-xvi_mes_20051012_world-food-day-2005.html.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2006a). Orędzie na XL Światowy Dzień Społecznych Środków Przekazu, 24.01.2006. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 4, 4–5.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2006b). Przemówienie do uczestników kongresu diecezji Rzymu, 5.06.2006. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 13–16.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2006c). Przesłanie na Światowy Dzień Wyżywienia, 16.10.2006. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 12, 7–8.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2007a). Przemówienie do przywódców Międzynarodówki centrowych demokratów, 21.09.2007. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 12, 15–16.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2007b). Przesłanie na Światowego Dnia Wyżywienia, 4.10.2007. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 12, 7–8.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008a). Przemówienie w czasie ceremonii powitania w Białym Domu, 16.04.2008. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 5, 39–40.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008b). Przemówienie w czasie wizyty w siedzibie ONZ, 18.04.2008. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 5, 55–58.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008c). Przemówienie do włoskiego Ruchu Obrony życia, 12.05.2008. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 6, 41–43.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008d). Przemówienie do nowych ambasadorów, 29.05.2008. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 7–8, 11–12.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008e). Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Fundację Centesimus annus. Pro Pontifice, 31.05.2008. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 7–8, 15–16.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008f). Przemówienie w czasie ceremonii powitalnej w Pałacu Elizejskim, 12.09.2008. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 10–11, 9–11.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2008g). Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 13.10.2008. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/food/documents/hf_ben-xvi_mes_20081013_world-food-day-2008.html.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009a). Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 8.01.2009. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 2, 4–8.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009b). Orędzie na 53. Dzień Środków Przekazu, 12.01.2009. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 3, 5–7.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009c). Przemówienie do Papieskiej Akademii „Pro vita”, 21.02.2009. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 4, 30–32.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009d). Przemówienie podczas spotkania z rzymską radą miejską, 9.03.2009. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 4, 9–10.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009e). Orędzie na XVII Światowy Dzień Chorego, 2.09.2009. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 3, 7–8.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009f). Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 16.10.2009. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/food/documents/hf_ben-xvi_mes_20091016_world-food-day-2009.html.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009g). Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu na temat nowych technologii, 29.10.2009. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 2, 24–26.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009h). Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady Cor Unum, 23.11.2009. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 2, 26–27.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2010a). Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 11.01.2010. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 2, 41–44.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2010b). Przemówienie do władz regionu Lacjum, miasta i prowincji Rzymu, 14.01.2010. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 3–4, 11–12.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2010c). Przemówienie do uczestników XVI Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 30.04.2010. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 7, 40–41.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2010d). Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich, 21.05.2010. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 7, 45–46.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2010e). Przemówienie w czasie spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych w Westminster Hall, 17.09.2010. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 11, 26–27.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2010f). Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 15.10.2010. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 12, 6–7.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011a). Przesłanie wideo z okazji inauguracji Dziedzińca Pogan w Paryżu, 25.03.2011. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 5, 10–11.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011b). Przemówienie w Bundestagu, 22.09.2011. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 10–11, 38–41.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011c). Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 17.10.2011. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/food/documents/hf_ben-xvi_mes_20111017_world-food-day-2011.html.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011d). Przemówienie w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, 27.10.2011. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 1, 27–30.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2011e). Przemówienie do uczestników XXV Zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich, 25.11.2011. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 2, 28–29.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012a). Przemówienie do władz regionalnych Lacjum oraz gminy i prowincji rzymskiej, 12.01.2012. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 3, 12–13.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012b). Przemówienie do uczestników Zgromadzenia ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch, 24.05.2012. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 7–8, 29–32.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012c). Przemówienie na spotkaniu z przedstawicielami władz cywilnych i wojskowych w Mediolanie, 2.06.2012. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 7–8, 17–18.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012d). Homilia za zakończenie VII Światowego spotkania rodzin, 3.06.2012. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 7–8, 22–23.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012e). Przemówienie do kapelanów lotnictwa cywilnego, 11.06.2012. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 7–8, 39–40.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012f). Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 16.10.2012. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/food/documents/hf_ben-xvi_mes_20121016_world-food-day-2012.html.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012g). Przemówienie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady Iustitia et Pax, 3.12.2012. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 1, 34–35.
  Google Scholar

Chaput, Ch. J. (2013). Wolność religijna i historia amerykańska. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 2, 52–53.
  Google Scholar

Cieślik, D. (2015). Nienaruszalność życia ludzkiego w nauczaniu Benedykta XVI. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 35, 210.
  Google Scholar

Gacka, B. (2010). Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
  Google Scholar

Grzywocz, Ł. (2020). Główne rysy antropologii Józefa Ratzingera/Benedykta XVI, Studia Nauk Teologicznych PAN, 15, 193–200.
DOI: https://doi.org/10.31743/snt.7944   Google Scholar

Jan Paweł II, Enc. Evangelium vitae (EV), 25.03.1995.
  Google Scholar

Kluz, M. (2017). Wymagania miłości w życiu społecznym w świetle encyklik Deus Caritas Est i Caritas in veritate papieża Benedykta XVI. Studia Nauk Teologicznych PAN, 12, 202–210.
DOI: https://doi.org/10.24425/119346   Google Scholar

Liszka, P. (2018). Struktura substancjalna osoby ludzkiej. Collectanea Theologica, 88(3), 77–97.
DOI: https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.3.03   Google Scholar

Machinek, M. (2006). Główne linie teologiczne encykliki Benedykta XVI Deus caritas est. Teologia i Moralność, 1, 11–21.
  Google Scholar

Michalik, A. (2011). Prymat Boga. Zamyślenia na chrześcijańskiej drodze z Josephem Ratzingerem. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
  Google Scholar

Mroczkowski, I. (2012). Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Panaro, A. (2021) Personalizm św. Jana Pawła II i Benedykta XVI – przesłaniem dla Europy. Roczniki Teologiczne, 68(2), 101–131.
DOI: https://doi.org/10.18290/rt21682-6   Google Scholar

Proniewski, A. (2018). Joseph Ratzinger’s Philosophical Theology of the Person. Roczniki Teologii Katolickiej, 17(3), 219–231.
DOI: https://doi.org/10.15290/rtk.2018.17.3.16   Google Scholar

Ratzinger, J. (1966a). Zum Personverständnis in der Dogmatik. W: J. Speck, Das Personverständnis in der Pedagogik und Ihren Nachbarwissenschaften (s. 157–171). Münster: Deutsches Institut für Wissenschaftliche Pädagogik.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (1966b). Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków: Znak.
  Google Scholar

Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym (KDK). Poznań: Pallottinum.
  Google Scholar

Św. Fulgencjusz z Ruspe, Epistula I, 11: PL 65, 306C.
  Google Scholar

Św. Kolumban. (1957). Epistula, N 4 ad Attela. W: S. Columbiani Opera (s. 34). Dublin.
  Google Scholar

Warzeszak, S. (1996). Redukcjonizm biologiczny na gruncie współczesnych biotechnologii. Warszawskie Studia Teologiczne, 9, 265–282.
  Google Scholar

Warzeszak, S. (2020). W trosce o ekologię człowieka. Warszawa: Wyd. Inicjatywa Praska.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-31

Cited By / Share

Warzeszak, J. (2023). Apologia osoby ludzkiej w nauczaniu Benedykta XVI. Warszawskie Studia Teologiczne, 36(2), 42–69. https://doi.org/10.30439/WST.2023.2.3

Autorzy

Józef Warzeszak 

Akademia Katolicka w Warszawie, Polska Polska
https://orcid.org/0000-0002-2301-817X

Józef Warzeszak – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, prof. dr hab. nauk teologicznych, autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów, wykładowca teologii dogmatycznej w Akademii Katolickiej w Warszawie (ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa).Statystyki

Abstract views: 53
PDF downloads: 36


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Józef Warzeszak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.