Pan Nikt i jego świat. Recenzja książki Bogusława Jasińskiego pt. „Diabeł, marne życie i wiatr Apokalipsy”, Wydawnictwo Ethos, Warszawa 2022, s. 186

Janusz Serafin


(Polska)Pobierz


Opublikowane
2023-12-31

Cited By / Share

Serafin, J. (2023). Pan Nikt i jego świat. Recenzja książki Bogusława Jasińskiego pt. „Diabeł, marne życie i wiatr Apokalipsy”, Wydawnictwo Ethos, Warszawa 2022, s. 186. Warszawskie Studia Teologiczne, 36(2), 278–282. https://doi.org/10.30439/WST.2023.2.14

Autorzy

Janusz Serafin 

Polska

Janusz Serafin CSsR – redemptorysta, redaktor kwartalnika „Homo Dei” oraz tłumacz i członek zespołu redakcyjnego Wydawnictwa Homo Dei.Statystyki

Abstract views: 40
PDF downloads: 30


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Janusz Serafin

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.