Interpretacja ciała ludzkiego w ujęciu Edyty Stein


Abstrakt

Edith Stein designates a human body as Leib, the living body, always present in reference to the subject. It is crucial to recognise this unique status of the human body. According to Husserl’s student, the living body carries distinctive sorts of sensation, it is the zero point of the spatial orientation, it has the capability for self-movement, it is constructed of moving organs, it is a place for experience and free will. Nowadays, in public discourse, one can observe on one hand, that too much attention is given to the body, on the other hand, a depreciation of the human body. Thus, bringing Edith Stein’s ideology on a human body is of great value as she assigns its important role in cognition of another human being.


Słowa kluczowe

fenomenologia; ciało ludzkie; człowiek; drugi podmiot

Bello, A. A. (1999). Mężczyzną i kobietą ich stworzył: filozofia i teologia kobiecości u Edyty Stein. W: A. Grzegorczyk (red.), Niewidzialna rzeczywistość (s. 139–150). Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.

Burzyk, M. (2015). Bezkształtne mięso i zorganizowany korpus. Znak, nr 717, 6–11.

Ingarden, R. (1988). O badaniach filozoficznych Edith Stein. W: E. Stein, O zagadnieniu wczucia (s. 155–180). Kraków: Znak.

Jarmużek, T., Nowicki, M. (2003). Psychoontologiczne teorie Romana Ingardena i Edyty Stein. W: J. Perzanowski, A. Pietruszak (red.), Od teorii literatury do ontologii świata, (s. 301–328). Toruń: Wyd. UMK.

Kotłowska, A. (2010). Fenomenologiczna myśl antropologiczna Edyty Stein. Fenomenologia, nr 8, s. 63–79.

Olejniczak, M. (2010). Wolność miłości. Ontologia osoby ludzkiej w koncepcjach Edyty Stein i Karola Wojtyły. Tarnów: Wyd. BIBLOS.

Stein, E. (1988). O zagadnieniu wczucia. Kraków: Znak.

Stein, E. (1995). Byt skończony a byt wieczny. Poznań: W drodze.

Stein, E. (2015). Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej. Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych.

Stróżewski, W. (2014). Edyta Stein i Roman Ingarden – koncepcje człowieka. W: M. Bernhardt, A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, K. Machtyl (red.), Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, nr 11,17–27.

Wilk, R. K. (2003). Człowiek – istota wezwana. Antropologiczno-personalistyczne aspekty filozoficznej twórczości Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża. Kraków: Wyd. Paulinianum.

Wilk, R. K. (2009). Podstawa jednostkowego bytu człowieka. Kraków: Wyd. Unum.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Mietelski, T. (2018). Interpretacja ciała ludzkiego w ujęciu Edyty Stein. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 78-93. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.5

Tymoteusz Mietelski 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum  Polska

Ks. mgr Tymoteusz MIETELSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej. W 2017 r. przyjął święcenia i uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Obecnie jest wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.