Być uczniem Jezusa - alternatywna parafraza Mt 10-12

Krzysztof Bardski


Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny (Polska)

Abstrakt

In our article we propose a new translation of Matth. 10–12 into Polish. AYer discussing other Polish translations of the text (in the footnotes), we suggest
alternative options that would intensify the expressivity of the narrative and stress the semantic aspects that have been neglected in former Polish translations but seem to be important in the context of the postmodern reception of the biblical text.


Słowa kluczowe:

Ewangelia Mateusza, Nowy Testament, uczeń Jezusa, narracja, tłumaczenie

Bardski, K. (2015). Propozycja alternatywnego przekładu Kazania na Górze. Warszawskie Studia Teologiczne, 28 (1), 237–251.
  Google Scholar

Bardski, K. (2016). Przypowieści o Bożym miłosierdziu (Łk 15) – przekład alternatywny i perspektywy interpretacji symbolicznej. Warszawskie Studia Teologiczne, 19 (1), 118–132.
  Google Scholar

Bardski, K. (2018). Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9) – przekład alternatywny. Warszawskie Studia Teologiczne, 31 (1), 60–76.
  Google Scholar

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. (1996). Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Warszawa.
  Google Scholar

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierzam. (2016). Poznań: Ewangeliczny Instytut Biblijny.
  Google Scholar

Brandstaetter, R. (2009) Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego. Kraków.
  Google Scholar

Kowalski, S. (tłum.).(1957).Pismo Święte Nowego Testamentu. Warszawa.
  Google Scholar

Krzyżanowski, J. (red.). (1993). Nowa Księga Przysłów Polskich. Wrocław.
  Google Scholar

Murzynowski, S. (tłum). (1551). Ewangelia Święta Pana Jezusa Chrystusa wedle Mateusza Świętego. Kraków (reprint Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2003).
  Google Scholar

Nestle, E. i E., Aland, B. i K., Karavidopulos, J., Martini, C. M., Metzger, B. M. (red.). (1998). Novum Testamentum Graece. Wyd. 27. Stuttgart.
  Google Scholar

Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół (2012). Tłum. M. Czajkowski, J. J. Anchimiuk, M. Kwiecień, J. Turnau. Warszawa.
  Google Scholar

Nowy Testament. (1991). Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski, Warszawa.
  Google Scholar

Paciorek, A. (2004). Ewangelia według św. Mateusza. Nowy Komentarz Biblijny 1. T.1-2. Częstochowa.
  Google Scholar

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. (2001). Przekład Ekumeniczny na Trzecie Tysiąclecie. Warszawa.
  Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. (2000). Opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów Tynieckich. Wyd. 5. Poznań.
  Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. (1987). Opr. zespół pod red. M. Petera i M. Wolniewicza, Poznań.
  Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. (2008). Opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Częstochowa.
  Google Scholar

Popowski, R., Wojciechowski, M. (tłum.). (1993). Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. Warszawa.
  Google Scholar

Popowski, R. (tłum. i oprac.). (2000). Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. Warszawa.
  Google Scholar

Romaniuk, K. (tłum. i oprac.). (1997). Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Warszawsko-Praska. Warszawa.
  Google Scholar

Słowo Życia. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim. (2014). Warszawa: Instytut Wydawniczy „Agape”/wyd. Szaron.
  Google Scholar

Stern, D. H. (2004). Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu. Tłum. A. Czwojdrak. Warszawa.
  Google Scholar

Witwicki, W. (tłum. i oprac.). (1958). Dobra Nowina według Mateusza i Marka. Warszawa.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-09-22

Cited By / Share

Bardski, K. . (2019). Być uczniem Jezusa - alternatywna parafraza Mt 10-12. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 106–130. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.7

Autorzy

Krzysztof Bardski 

Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny Polska

Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof BARDSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji św. Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.Statystyki

Abstract views: 162
PDF downloads: 57


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.