Być uczniem Jezusa - alternatywna parafraza Mt 10-12


Abstrakt

In our article we propose a new translation of Matth. 10–12 into Polish. AYer discussing other Polish translations of the text (in the footnotes), we suggest
alternative options that would intensify the expressivity of the narrative and stress the semantic aspects that have been neglected in former Polish translations but seem to be important in the context of the postmodern reception of the biblical text.


Słowa kluczowe

Ewangelia Mateusza; Nowy Testament; uczeń Jezusa; narracja; tłumaczenie

Bardski, K. (2015). Propozycja alternatywnego przekładu Kazania na Górze. Warszawskie Studia Teologiczne, 28 (1), 237–251.

Bardski, K. (2016). Przypowieści o Bożym miłosierdziu (Łk 15) – przekład alternatywny i perspektywy interpretacji symbolicznej. Warszawskie Studia Teologiczne, 19 (1), 118–132.

Bardski, K. (2018). Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9) – przekład alternatywny. Warszawskie Studia Teologiczne, 31 (1), 60–76.

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. (1996). Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Warszawa.

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierzam. (2016). Poznań: Ewangeliczny Instytut Biblijny.

Brandstaetter, R. (2009) Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego. Kraków.

Kowalski, S. (tłum.).(1957).Pismo Święte Nowego Testamentu. Warszawa.

Krzyżanowski, J. (red.). (1993). Nowa Księga Przysłów Polskich. Wrocław.

Murzynowski, S. (tłum). (1551). Ewangelia Święta Pana Jezusa Chrystusa wedle Mateusza Świętego. Kraków (reprint Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2003).

Nestle, E. i E., Aland, B. i K., Karavidopulos, J., Martini, C. M., Metzger, B. M. (red.). (1998). Novum Testamentum Graece. Wyd. 27. Stuttgart.

Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół (2012). Tłum. M. Czajkowski, J. J. Anchimiuk, M. Kwiecień, J. Turnau. Warszawa.

Nowy Testament. (1991). Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski, Warszawa.

Paciorek, A. (2004). Ewangelia według św. Mateusza. Nowy Komentarz Biblijny 1. T.1-2. Częstochowa.

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. (2001). Przekład Ekumeniczny na Trzecie Tysiąclecie. Warszawa.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. (2000). Opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów Tynieckich. Wyd. 5. Poznań.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. (1987). Opr. zespół pod red. M. Petera i M. Wolniewicza, Poznań.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. (2008). Opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Częstochowa.

Popowski, R., Wojciechowski, M. (tłum.). (1993). Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. Warszawa.

Popowski, R. (tłum. i oprac.). (2000). Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. Warszawa.

Romaniuk, K. (tłum. i oprac.). (1997). Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Warszawsko-Praska. Warszawa.

Słowo Życia. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim. (2014). Warszawa: Instytut Wydawniczy „Agape”/wyd. Szaron.

Stern, D. H. (2004). Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu. Tłum. A. Czwojdrak. Warszawa.

Witwicki, W. (tłum. i oprac.). (1958). Dobra Nowina według Mateusza i Marka. Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-22


Bardski, K. (2019). Być uczniem Jezusa - alternatywna parafraza Mt 10-12. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 106-130. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.7

Krzysztof Bardski 
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny  Polska

Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof BARDSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji św. Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.