Matka Boża w życiu i w powołaniu zakonnym św. Siostry Faustyny Kowalskiej


Abstrakt

The presence of Virgin Mary was crucial in the life and monastic vocation of St. Sister Faustina Kowalska. The Marian thread has a special place in her Diary. Since her early childhood the confidante of Mary fulfilling her vocation chose Mother of God to be her Teacher and the Mistress of her spiritual life. She was in the convent the patroness of which was Our Lady of Mercy. Sister Faustina lived the charism of this congregation. She had visions during which she saw Mary, talked to Her and heard Her words. She communed with her beloved Mother in a special way. The apostle of Divine Mercy visited the shrines of Częstochowa and Ostra Brama for few times. She also entrusted Poland – her beloved Motherland - to Mary.


Słowa kluczowe

Matka Boża; powołanie zakonne; dzienniczek; listy; charyzmat zakonny; modlitwy; mistyka; Królowa Polski; Matka Miłosierdzia; wątek maryjny

Andrasz, J. (1947). Miłosierdzie Boże…ufamy Tobie!. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

Cuper, G. (1991).Teologiczny walor doświadczenia chrześcijańskiego w pismach S. F. Kowalskiej. Częstochowa: Instytut Teologiczny.

Czaczkowska, E. (2012). Siostra Faustyna. Biografia Świętej. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Jan Paweł II, (1996). Encyklika Dives in misericordia. Kraków: Wydawnictwo M, 77-139.

Jan Paweł II, (2000). Dar Boży dla naszych czasów (homilia kanonizacyjna s. Faustyny). L’Osservatore Romano: wydawnictwo polskie, nr 6, 25-26.

Jan Paweł II, (2002). Homilia podczas Mszy św. w Krakowie Łagiewnikach, w: Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II w Ojczyźnie 16-19 sierpnia. Warszawa: Wydawnictwo AKMEKowalska, F. S. (2016). Dzienniczek. Miłosierdzie w duszy mojej. Warszawa: PROMIC.

Kowalska F. S. (2005). Listy św. S. F. Kowalskiej, Kraków: Misericordia.

Kluz W. (1982). Jezu ufam Tobie. S. Faustyna Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Machniak, J. (1998). Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia w ,,Dzienniczku” bł. Siostry Faustyny Kowalskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Mistyka Sługi Bożej s. Faustyny Kowalskiej (1989). W: Biuletyn Miłosierdzia Bożego ,,Jezu, ufam Tobie” (monografia zbiorowa), Częstochowa, 24–32.

Siepak, M. E. (opr.) (2013). Wspomnienia o świętej Siostrze Faustynie Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Kraków: Misericordia.

Sopoćko, M. (1959). Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. T. 1, London: Veritas.

Stabińska, J. OSB (1976). Siostra Faustyna Kowalska. Duchowość i doktryna. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum

Szafraniec, K. (1983). Iskra. Życiorys s. F. Kowalskiej, Służebnicy Bożej Zgromadzenia SS., 1905-1938. Poznań: Pallottinum.

Szymański, S. (1981) W Służbie Bożego Miłosierdzia, S. Faustyna Kowalska, Kraków: Wydawnictwo Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Urbański, S. (1997). Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej

Winowska, M. (1974). Prawo do Miłosierdzia. Posłannictwo S. Faustyny Kowalskiej. Paris: Editions du Dialogue.

Pobierz

Opublikowane : 2021-09-27


Cuper, G. (2021). Matka Boża w życiu i w powołaniu zakonnym św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), 20-35. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.2

Grażyna Cuper 
Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5751-4972

Grażyna Cuper — mgr polonistyki i teologii, od 1983 r. nauczyciel, wychowawca, katecheta w różnych typach szkół, obecnie doktorantka na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, nauczyciel i wychowawca w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Częstochowie im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.