Eroticism in Fr. Franciszek Sawicki’s philosophy of love


Abstrakt

Father Franciszek Sawicki is considered to be one of the most important philosophers of the interwar period in Poland. The problem of love must be regarded as one of the most significant among many issues he focused on in his research. Sawicki, one of the precursors of personalistic thinking, understands the essence of love as it functions in a personal relationship. Above all, we should distinguish two areas for the realisation of love: love in relation to God and love in relation to another human being. In both instances, Sawicki emphasises the need to take into account the "erotic moment" for the sake of full and proper understanding thereof. The erotic moment elucidates love as a force that engages not only the emotional and volitional spheres, but also the categorical and existential ones. This approach enables us to appreciate the full dimension of human sexuality as it pertains to the human being and ameliorate the tendency to depreciate or idolise it.


Słowa kluczowe

filozofia miłości; erotyzm; Franciszek Sawicki; personalizm; polska filozofia współczesna

Adamczyk, D. (2007). Biblijno-teologiczna perspektywa seksualności człowieka. Communio, 2, 19-26.

Babiński, J. (2007). Prawda o Bogu-Miłości w twórczości ks. Franciszka Sawickiego jako inspiracja teologiczno-antropologiczna. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 12, 7-20.

Babiński, J. (2011). Miłość w filozoficznym rozumieniu ks. Franciszka Sawickiego. In: M. Wysocki (ed.), Fructus Spiritus et Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana ks. prof. Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, 45-lecia święceń kapłańskich i 35-lecia pracy naukowej (535-544). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Babiński, J. (2013a). Franz Sawicki – ein Denker von großer Aktualität. Zu seinem 60. Todesjahr. Trierische Theologische Zeitschrift, 1, 48-65.

Babiński, J. (2013b). Teologia życia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego, Pelplin: Bernardinum.

Cruz, M. (2012) Amo, luego existo: los filosofos y el amor. Barcelona: S. L. U. Espasa Libros.

Hooks, B. (2001). All About Love: New Visions. New York: William Morrow and Company.Inc.

Kuhn, H. (1975). Liebe. Geschichte eines Begriffs. München: Verlag Kösel.

Kunka, S. (2012). Natura człowieka a ludzka płciowość. Teologia w Polsce, 1(6), 89-100.

Langemeyer, G. (2000). Antropologia teologiczna. Kraków: Wydawnictwo M.

Lindberg, C. (2012). Historia miłości w zachodnim chrześcijaństwie. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Oord, T. J. (2009). Miłość sprawia, że świat się kręci. Naukowo o miłości. Kraków: WAM.

Pawłowicz, Z. (2011). Antropologia religijno-historyczna według Franciszka Sawickiego. Pelplin: Bernardinum.

Rougemont de, D. (1968). Miłość a świat kultury zachodniej. Warszawa: PAX.

Sarmiento, A. (2002). Małżeństwo chrześcijańskie. Kraków: Wydawnictwo M.

Sawicki, F. (1935). Dusza nowoczesnego człowieka. tło moralne i religijne Akcji Katolickiej. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha.

Sawicki, F. (1936a). Filozofia życia, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha.

Sawicki, F. (1936b). Życie ludzkie, Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.

Sawicki, F. (1937a). Filozofia miłości. Poznań 1937: Księgarnia Świętego Wojciecha.

Sawicki, F. (1937b). Der Sinn des Lebens, Paderborn: Verlag der Bonifacius-Drukerei.

Sawicki, F. (1946). Sören Kierkegaard, Przegląd Powszechny, 255, 81-91.

Sawicki, F. (1947). Osobowość chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Mariackie.

Sawicki, F. (1982). Fenomenologia wstydliwości, Pelplin: Wyższe Seminarium Duchowne.

Schönberger, R. (2017). Der Begriff der Liebe, die Bestimmung der Tugend und die Kategorie des Habitus. Die Neubestimmung der Tugendlehre bei Thomas von Aquin. In: W. Rohr (ed.) Liebe – eine Tugend? Das Dilemma der moderner Ethik und das verdrängte Status der Liebe (15-50). Wiesbaden: Springer VS.

Schönherr-Mann, H.-M. (2012). Philosophie der Liebe. Berlin: Matthes & Seitz Verlag.

Spaemann, R. (2009). Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szlendak, T. (2005). Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Żywica, Z. (2010). Relacje małżeńskie mężczyzny i niewiasty w świetle tajemnicy Chrystusa i Kościoła (Ef 5, 21-33), Studia Pastoralne, 5, 260-268.


Opublikowane : 2021-09-27


Babiński, J. (2021). Eroticism in Fr. Franciszek Sawicki’s philosophy of love. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), 96-108. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.6

Jarosław Babiński 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1358-1516

Ks. Jarosław Babiński — dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor uczelni przy Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.