Insegnamento del beato Giovanni Duns Scoto sulla menzogna sullo sfondo della teoria scotiana dell’atto morale umano

Krzysztof Niewiadomski


Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9291-412X

Abstrakt

The paper undertakes a study on the issue of a lie in morality, in the theory of Bl. John Duns Scotus. The Franciscan theologian shows iniquity of this act on the basis of a bad intention. The object alone isn’t sufficient for a final moral qualification. This teaching is consistent with Duns Scotus' theory of the moral act and it confirms it. It harmonizes with his metaphysics and epistemology.


Słowa kluczowe:

Jan Duns Szkot, kłamstwo, akt moralny

Aristotele. (1979). Etika nicomachea. Trad. F. Amerio. Brescia: La Scuola Editirice.
  Google Scholar

Escoto, D. J. (1968). Cuestiones Cuodlibetales. Edición bilingüe. Madrid: La Editorial Católica.
  Google Scholar

Gałkowski, J. W. (1993). Wolność i wartość. Z podstawowych zagadnień etyki Jana Dunsa Szkota. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  Google Scholar

Merino, J. A. (2009). Per conoscere Giovanni Duns Scoto. Introduzione al pensiero filosofico e teologico. Assisi: Porziuncola.
  Google Scholar

Osborne, T. M. (2014). Human action in Thomas Aquinas, John Duns Scotus & William of Ockham. Washington: The Catholic University of America Press.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt5vj8fm   Google Scholar

Pańpuch, Z. (2006). Czy intelekt poznaje byty jednostkowe. W: A. Maryniarczyk (red.), Św. Tomasz z Akwinu o ideach, O wiedzy Boga (263-268). Lublin: Wyd. KUL.
  Google Scholar

Salamon, G. W. (2007). Koncepcja poznania intuicyjnego u Jana Dunsa Szkota. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.
  Google Scholar

Stamm, H.-M. (2000). Das Moralisch Gute bei Johannes Duns Scotus. W: H. Schneider (red). Johannes Duns Scotus. Seine Spiritualität und Ethik (63-75). Kevelaer: Butzon & Bercker.
  Google Scholar

Surzyn, J. (2008). Zasada jednostkowienia: analiza koncepcji Jana Dunsa Szkota. Folia Philosophica 26, 105-133.
  Google Scholar

Scoto, D. J. (2001). Opera omnia. Ordinatio. Volume 8. Vaticano: Typis Vaticanis.
  Google Scholar

Scoto, D. J. (2007). Opera omnia. Ordinatio. Volume 10. Vaticano: Typis Vaticanis.
  Google Scholar

Ślipko, T. (1967). Aktualny stan poglądów etyków i moralistów katolickich na zagadnienie godziwej obrony sekretu, Studia Philosophiae Christianae 3, 279-301.
  Google Scholar

Ślipko, T. (2010). 9 dylematów etycznych. Kraków: Petrus.
  Google Scholar

Tommaso d”Aquino. (2009). Somma teologica. Nuova Edizione In Lingua Italiana. Pobrano z: https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_(p_Centi_Curante),_IT.pdf, Dnia (11.05.2023).
  Google Scholar


Opublikowane
2023-07-28

Cited By / Share

Niewiadomski, K. (2023). Insegnamento del beato Giovanni Duns Scoto sulla menzogna sullo sfondo della teoria scotiana dell’atto morale umano. Warszawskie Studia Teologiczne, 36(1), 68–99. https://doi.org/10.30439/WST.2023.1.5

Autorzy

Krzysztof Niewiadomski 

Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0002-9291-412X

Krzysztof Niewiadomski OFM Cap – sacerdote, dottore di teologia morale (UPJP II). Abita nel convento dei cappuccini a Cracovia, dove anche svolge il compito sacerdotale. I suoi interessi di ricerca includono il personalismo e la teologia morale di Duns Scoto. Il suo indirizzo postale: ul. Loretańska 11, 31-14 Kraków (Polonia); e-mail: niewiadomski@kapucyni.pl.Statystyki

Abstract views: 62
PDF downloads: 43


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Warszawskie Studia Teologiczne

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.