Mysticism and Early Analytic Philosophy


Abstrakt

Early analytic philosophy is known for its logical rigor that seems to leave no place for non-rational sources of knowledge such as mystical experiences. The following paper shows on the example of Bertrand Russell and Ludwig Wittgenstein that despite of this early analytic philosophy was interested in mysticism and it also shows the roots of this interest. For Russell an application of logical methods to solving philosophical puzzled was an expression of a more fundamental striving – to know the world as it is, sub specie aeternitatis – which is mystical in nature. In turn early Wittgenstein’s philosophy sets the limits of meaningful propositions and provides the distinction between what can be said and what can only be shown and what manifests itself in the world. The latter belongs to the realm of the mystical.


Słowa kluczowe

Ludwig Wittgenstein; Bertrand Russell; wczesna filozofia analityczna; mistycyzm filozoficzny; atomizm logiczny

Cook, J. W. (1994). Wittgenstein’s Metaphysics. Cambridge: Cambridge University Press.

Glock, H-J. (1996). A Wittgenstein Dictionary. Oxford: Blackwell.

Englemann, P. (1967). Letters from Ludwig Wittgenstein with a Memoir. Oxford: Basil Blackwell.

Hacker, P. (1996). Wittgenstein’s Place in Twentieth Century Analytic Philosophy. Cambridge: Blackwell.

Idziak-Smoczyńska, U. (2018). Wittgenstein in Polish Galicia. w: R. Schweitzer (red.), Ludwig Wittgenstein: Die Tractatus Odyssee (61-72). Wien: Wittgenstein Innitiative.

Lampert, T. (2000). Wittgenstein’s Physikalismus. Die Sinnesdatenanalyse des «Tractatus Logico-Philosophicus» in ihrem historischen Kontext. Padeborn: Mentis.

Malcolm, N. (1986). Nothing Is Hidden. Wittgenstein’s Criticism of his Early Thought. Oxford: Basil Blackwell.

Malcolm, N. (1994). Wittgenstein: a Religious Point of View? Ithaca: Cornell University Press.

McGuinness (2002). Approaches to Wittgenstein. London: Routledge.

Monk, R. (1991). Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius. London: Random House.

Moser, P. (2013). The Severity of God. Oxford: Oxford University Press.

Nathanson, S. (1985). Russell’s Scientific Mysticism. Journal of Bertrand Russell Studies 1 (5), 14-25.

Pears, D. F. (1987). The False Prison. Vol. I, Oxford: Oxford University Press.

Proops, I. (2011). Wittgenstein’s Logical Atomism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pobrano z: http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/wittgenstein-atomism/, Dnia (2021, 6, 2).

Russell, B. (1901/1948). Mathematics and the Metaphysicians. w: B. Russell, Mysticism and Logic and Other Essays (74-96). London: George Allen & Unwin.

Russell, B. (1902/1948). Free Man’s Worship. w: B. Russell, Mysticism and Logic and Other Essays (46-57). London: George Allen & Unwin.

Russell, B. (1907/1948). The Study of Mathematics. w: B. Russell, Mysticism and Logic and Other Essays (58-73). London: George Allen & Unwin.

Russell, B. (1914a/1948). Scientific Method in Philosophy. w: B. Russell, Mysticism and Logic and Other Essays (95-124). London: George Allen & Unwin.

Russell, B. (1914b/1948). Mysticism and Logic. w: B. Russell, Mysticism and Logic and Other Essays (1-32). London: George Allen & Unwin.

Russell, B. (1915/1948). The Ultimate Constituents of Matter. w: B. Russell, Mysticism and Logic and Other Essays (125-144). London: George Allen & Unwin.

Wittgenstein, L. (1965). A Lecture on Ethics. The Philosophical Review 1 (74), 3-12.

Wittgenstein, L. (1979). Notebooks 1914-1916. Translated by G.E.M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell.

Wittgenstein, L. (2002). Tractatus logico-philosophicus. Translated by D.F. Pears and B.F. McGuinness. London-New York: Routledge.

Wittgenstein, L. (2009). Philosophical Investigations. Translated by G.E.M. Anscombe, P.M.S. Hacker and J. Schulte. Oxford: Wiley-Blackwell.


Opublikowane : 2021-09-27


Dobrzeniecki, M. (2021). Mysticism and Early Analytic Philosophy. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(1), 109-126. https://doi.org/10.30439/WST.2021.1.7

Marek Dobrzeniecki 
Akademia Katolicka w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1992-3222

Ks. Marek Dobrzeniecki — dr filozofii, wykładowca na Akademii Katolickiej w Warszawie, autor książki Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga (Wydawnictwo WAM, Kraków 2020), redaktor antologii: Teologia między Wschodem a Zachodem (Wydawnictwo WAM, Kraków 2019). Specjalizuje się w analitycznej filozofii religii.

 


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.